Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Jak skutecznie delegować zadania

Jak skutecznie delegować zadania

Delegowanie to jedno z trudniejszych zadań stojących przed menedżerami. Problem polega na osiągnięciu właściwej równowagi między delegowaniem zbyt wiele lub zbyt mało i między nadmiernym lub niedostatecznym nadzorem. Częstym błędem występującym w zarządzaniu jest silna potrzeba sprawowania przez menedżera kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami. Podwładny powinien mieć poczucie współodpowiedzialności za powierzone zadanie i wiedzieć, kiedy jego praca będzie podlegać kontroli i ocenie.

Kluczowi uczestnicy:

 • najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy wszystkich szczebli, kierownicy zespołów, menedżerowie projektów.


Po szkoleniu uczestnicy będą:
 • Profesjonalnie stosować procedurę delegowania zadań,
 • Przezwyciężać opór w delegowaniu u siebie i swoich podwładnych
 • Potrafili unikać błędów komunikacyjnych na etapie przekazywania zadania
 • Rozpoznawać zadania, które można delegować
 • Usprawnić proces przepływu informacji we własnej organizacji


Jak przebiega szkolenie:
 • Wprowadzenie do delegowania
 • studium przypadku.
 • Style kierowania wg Blancharda. Rozpoznanie preferowanego stylu zarządzania. Styl delegujący.
 • Zalety delegowania
 • Reguły delegowania: prawo Pareto, matryca Eisenhower’a, Autodiagnoza zużycia czasu: wyznaczanie priorytetów ze względu na ważność i pilność zadań
 • Strefy delegowania
 • Granice delegowania.
 • Lista zadań do delegowania.
 • Jak delegować uprawnienia? Struktura rozmowy delegującej.
 • Motywująca rola delegowania.Szkolenia powiązane:
Rozumiesz mnie!?, Motywowanie, Kierowanie zespołem

Powrót


www.studio-online.plStrony www szczecin