Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Strona Główna


UniKadr jest polską firmą doradczo-szkoleniową i aktywną agencją pracy. Posiada certyfikaty: agencji zatrudnienia nr 997 i agencji szkoleniowej oraz Certyfikat dla systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015. Działa od 1996 roku, z myślą o wzrastających potrzebach kadrowych przedsiębiorstw. Wspomaga pracę działów personalnych, oferując usługi doradcze o szerokim zakresie m.in takie, jak: rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, szkolenia, badania psychologiczno-zawodowe kandydatów do pracy, przeglądy kadrowe, opisy stanowisk, systemy ocen, badania nastrojów, projekty outplacement, wsparcie da zwalnianych pracowników, projekty i emisje skutecznych ogłoszeń prasowych. 

Istnieje możliwość refundacji usług przez Bazę Usług Rozwojowych w wysokości 50%-80% poniesionych kosztów.

Doświadczenie agencji pracy UniKadr to skutecznie działający, rekomendowani przez UniKadr specjaliści wielu działów: personalnych, finansowo-księgowych, informatycznych, marketingu, handlowych, logistyki, administracji i obsługi klienta, zarządzania produkcją, inwestycji i rozwoju. 

Znajomość rynku pracy to owoc 23-letnich kontaktów agencji UniKadr z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, przede wszystkim z województwa zachodniopomorskiego, UniKadr bardzo dobrze zna rynek pracy tego regionu, a zdobyte doświadczenia z tak różnych branż wykorzystuje na korzyść Klientów i Kandydatów, przestrzegając zawsze zasady poufności. Kandydaci do pracy zgłaszając się do UniKadr, wypełniają ankiety personalne i wszelkie inne dokumenty dobrowolnie, mają też prawo nie udzielić odpowiedzi na zadawane pytania, zarówno ustne jak i pisemne.

Wiedza, jakie są oczekiwania oraz potrzeby firmy, jest podstawą w kontaktach z klientem.

Interdyscyplinarne działanie to tajemnica sukcesu pracy konsultantów biura UniKadr - w  zespole są psycholodzy, socjolodzy, humaniści, inżynierowie i ekonomiści. Umożliwia to wszechstronną i skuteczną realizację projektów.

Cel agencji pracy UniKadr to długofalowa, kompleksowa obsługa firm w zakresie doradztwa personalnego. Zadowolenie naszych dotychczasowych Klientów utwierdza nas w przekonaniu o właściwym kierunku naszych działań.

Właściwie dobrani, skutecznie motywowani i odpowiednio szkoleni pracownicy - to gwarancja sukcesu przedsiębiorstwa.
 

POLITYKA JAKOŚCI

UniKadr jest firmą rekrutacyjno-doradczą specjalizującą się we wspieraniu firm w zakresie rekrutacji, organizowania szkoleń oraz w doradztwie.

Sukces firmy zależy od poziomu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów, dlatego nadrzędnym celem Spółki jest dostarczanie Klientom nowoczesnych, innowacyjnych, zoptymalizowanych i dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań.

Dzięki wysokim kompetencjom pracowników oraz kompleksowej weryfikacji oczekiwań zdobywamy zaufanie naszych Klientów. Stale dbamy i podwyższamy jakość naszych działań, bo wiemy, że wysoka jakość zapewnia naszym Klientom i UniKadrowi sukces rynkowy.

Celem nadrzędnym Polityki Jakości jest realizowanie usług o wysokiej jakości, spełniających wymagania Klienta oraz zapewniających długoterminową współpracę. Osiągamy założone cele poprzez rozpoznawanie potrzeb Klientów, a także dzięki podnoszeniu umiejętności kadry, zapewnieniu infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań oraz doskonaleniu procesów. System Zarządzania Jakością w Spółce został zbudowany w oparciu o zidentyfikowane procesy w zgodności z wymaganiami norm EN ISO 9001:2015 i obejmuje działalność w zakresie:

·         rekrutacji

·         szkoleń

·         doradztwa

 Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

·         poznawanie i spełnianie oczekiwań Klientów

·         doskonalenie organizacji i zarządzania

·         rozwój produktów

·         podnoszenie kwalifikacji pracowników

Zgodnie z mottem firmy „Ludzie – klucz do sukcesu” dobrze dobrany, zmotywowany zespół, świadomy swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, stale podnoszący swoje kwalifikacje jest gwarantem jakości dostarczanych produktów i usług oraz przyczynia się do rozwoju firmy i naszych Klientów.

Zapewnieniem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami określonymi w normie PN-EN ISO 9001:2015.

                             Wspólnicy UniKadr s.c.

 

 

www.studio-online.plStrony www szczecin