Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Aktualności

 Czerwiec 2019 Zapoznaj się z ofertami pracy. Może znajdziesz inspirację do pozytywnej zmiany. 

Agencja Pracy UniKadr zaprasza do współpracy w imieniu swoich Klientów

Więcej informacji w ogłoszeniach i ofertach pracy  

 Office Manager (Szczecin Prawobrzeże)

Księgowy/ księgowa GL (Szczecin) 

Automatyk (okolice Szczecina) 

Monter (okolice Szczecina) 

Operator maszyn CNC (okolice Szczecina) 

Operator giętarki (okolice Szczecina) 

Inżynier procesu (okolice Szczecina)

Inżynier jakości (okolice Szczecina)

Analityk w dziale marketingu (okolice Szczecina) 

Asystent/ka w działe HR(okolice Szczecina) 

Specjalista ds. obsługi Klienta (okolice Goleniowa) 

Inżynier budowy-budownictwo mieszkaniowe (Szczecin) 

Dyrektor produkcji - branża FMCG (Szczecin)  

Specjalista ds. marketingu (okolice Szczecina) 

Drukarz (Szczecin) 

Inżynier sprzedaży (okolice Słupska) 

 Kierownik robót/budowy w branży elektroenergetycznej (Gryfice, Szczecin) 

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych (okolice Szczecina) 

Koordynator ds. pozyskiwania podwykonawców-branża produkcyjna (okolice Szczecina)

Project Manager (okolice Szczecina) 

 Grafik kreatywny (okolice Szczecina) 

Technolog-kosztorysant (okolice Szczecina)

Konstrukor (okolice Szczecina) 

Specjalista ds. rekrutacji (Szczecin) 

Elektryk (Gryfice) 

Jeśli chcesz poznać możliwości rynku pracy, aplikuj do Bazy Kandydatów

 Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy, wyślij na adres wskazany w ofercie pracy

swoje dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z PODPISANĄ klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z RODO 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.maja 2018 r. (Dz.U. z 24.maja 2018 r. poz. 1000)."  Podpis (imię i nazwisko

 lub skontaktuj się z nami:

tel.: (+48) 91 488 23 27, (+48)  575 71 73 73; biuro@unikadr.pl

 

Agencja Pracy UniKadr mieści się w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-89,

wejście B, pokój 110 (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą).

  Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

      Kwiecień 2019 Giełda Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim 

  GIEŁDA PRACY na UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM!

W dniach 08 - 09. kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Szczecińskim trwała Giełda Pracy. 

08. kwietnia 2019 godz. 09:00-14:00 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

09. kwietnia 2019 godz. 09:00-14:00

Wydział Zarządzania i Ekonomiki, na ul. Cukrowej 8 w Szczecinie

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą UniKadr.

Zapraszamy zainteresowane osoby do biura.

Agencja Pracy UniKadr mieści się w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-89,

wejście B, pokój 110 (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą).

  Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

   

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

tel.: (+48) 91 488 23 27, (+48)  575 71 73 73; biuro@unikadr.pl

 

       Nowe szkolenia w 2019 roku 

Nowe szkolenia w 2019 roku!

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkoleń* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla początkujących oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usług transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a także realizacji usług w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym również aspekty dotyczące świadczenia usług cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie również Islandia oraz Finlandia) - możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branżowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 91 488 23 27575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *możliwość uzyskania dofinansowania poprzez Bazę Usług Rozwojowych dla MŚP w wysokości 50%-80% Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzibą w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usługa doradcza oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania określonego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustalić, wykonać lub obronić powstałe w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze działania obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie w celu wstępnej selekcji lub dopasowania treści informacji do Twoich preferencji. W przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od początku do końca. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań.

5. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Twoja oferta nie zostanie wzięta pod uwagę przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr.

UniKadr s.c. Administrator Danych Osobowych Targi Pracy w ZUT Szczecin 27. listopada 2018 roku 

27 listopada 2018 r. na WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie przy Al. Piastów 42 odbyły się
Targi Pracy "Kariera 2018". 
 
Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie stoiska Agencji Pracy UniKadr.
Więcej informacji na stronie http://www.targipracy.zut.edu.pl/ 

Jeśli zainteresowałeś się możliwoścami rynku pracy, aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy, wyślij na adres wskazany w ofercie pracy

swoje dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z PODPISANĄ klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z RODO 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10. maja 2018 r.  (Dz. U. z 24. maja 2018 r. poz. 1000)."  Podpis (imię i nazwisko

 lub skontaktuj się z nami:

tel.: (+48) 91 488 23 27, (+48)  575 71 73 73; biuro@unikadr.pl

Agencja Pracy UniKadr mieści się w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-89,

wejście B, pokój 110 (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą).

  Agencja Pracy UniKadr czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

      Kontakt telefoniczny: nr (+48) 91 488 23 27; (+48)  575 71 73 73     

Kontakt mailowy: biuro@unikadr.pl

 


 Targi Pracy 2018 

22. listopada 2018 roku w Netto Arena w Szczecinie odbyły się największe zachodniopomorskie Targi Pracy!

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym stoisko Agencji Pracy UniKadr.

 

Jeśli zainteresowałeś się możliwościami rynku pracy, aplikuj do Bazy Kandydatów

 Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy, wyślij na adres wskazany w ofercie pracy

swoje dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z PODPISANĄ klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z RODO 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10. maja 2018 r.  (Dz. U. z 24. maja 2018 r. poz. 1000)."  Podpis (imię i nazwisko

 lub skontaktuj się z nami:

tel.: (+48) 91 488 23 27, (+48)  575 71 73 73; biuro@unikadr.pl

Agencja Pracy UniKadr mieści się w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-89,

wejście B, pokój 110 (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą).

  Agencja Pracy UniKadr czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

      Kontakt telefoniczny: nr (+48) 91 488 23 27; (+48)  575 71 73 73     

Kontakt mailowy: biuro@unikadr.pl

 Spotkajmy się na największych Targach Pracy na Pomorzu Zachodnim!

Szukasz pracy? 
 Potrzebujesz wsparcia w doradztwie zawodowym?
A może interesują Cię szkolenia?


Zapraszamy na stoisko UniKadr na TARGACH PRACY w NETTO ARENIE
w dniu 27 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 15.00

Czekamy na Ciebie
Do zobaczenia!
 

 

  UniKadr informuje, że 

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzibą w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usługa doradcza oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania określonego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustalić, wykonać lub obronić powstałe w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze działania obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie w celu wstępnej selekcji lub dopasowania treści informacji do Twoich preferencji. W przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od początku do końca. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań.

5. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Twoja oferta nie zostanie wzięta pod uwagę przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr.

UniKadr s.c. Administrator Danych Osobowych Konsultacje zawodowe dla osób, które chcą jeszcze lepiej odnaleźć się na rynku pracy 
  • Czy chciałbyś przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Chcesz wyróżnić swoje CV spośród innych?
  • Przygotowujesz się do assessment center?
  • Jesteś menedżerem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonować w nowej rzeczywistości?

Rozmowa z konsultantami-praktykami jest pomocna w: określaniu możliwości zawodowych, zaplanowaniu ścieżki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujących stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjątkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekście rynku pracy.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje - termin i cenę możesz ustalić w sekretariacie biura UniKadr.

Zespół Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieści się przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27 lub mailowy biuro@unikadr.pl

  Profesjonalny HR Biznes Partner 

Szanowni Państwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

 

Z przyjemnością przypominamy, że został zakończony projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespół pracowników Unikadr wziął udział w - trwających w sumie 300 godzin - szkoleniach:

  • Business English
  • Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
  • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomyślnie egzaminy kończące każdy z cyklów szkoleń i uzyskali międzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczyniła się  do podniesienia kwalifikacji i umiejętności pracowników firmy UniKadr, co przekłada się na jeszcze bardziej kompleksową i profesjonalną obsługę Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kwiecień 2018 Z najlepszymi życzeniami pięknych Świąt Wielkiej Nocy 
Znalezione obrazy dla zapytania święta wielkanocne 2018 grafika free


 Giełda Pracy 13 i 14 marca 2018 roku Dziś spotykamy się na ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie 
Zapraszamy na stoisko UniKadr na GIEŁDZIE PRACA Uniwersytetu Szczecińskiego
w dniach 13 i 14 marca 2018 roku w godzinach od 9.00 do 14.00:
13. marca 2018 na ul. Cukrowej 8
14. marca 2018 na ul. Mickiewicza 64
 
Do zobaczenia na Giełdzie
 
Jesli jesteś na etapie drogi i poszukiwań, to na Giełdzie na pewno znajdziesz atrakcyjne propozycje
lub wskazania, co dalej.
 
Veni, vidi, vici


 Wesołych Świąt! 


 Dni Otwarte w Północnej Izbie Gospodarczej  

 

19 lutego br. mieliśmy przyjemność uczestniczenia w Dniach Otwartych w Północnej Izbie Gospodarczej. 
W części oficjalnej spotkania odbyły się prezentacje poszczególnych ekspertów z dziedziny biznesu i zatrudnienia. W imieniu firmy UniKadr wystąpiła Pani Jolanta Bogutyn-Przybyszewska z prezentacją " Czy zatrudniać pracowników przez agencję pracy?".

 

W drugiej części spotkania, każdy z uczestników Dni Otwartych mógł skorzystać z konsultacji zawodowych i biznesowych.

Więcej informacji na stronie Północnej Izby Gospodarczej: www.izba.info 

2015-02-19 13 33 17 (2)_1.jpg
www.studio-online.plStrony www szczecin