DORADZTWO DLA FIRM

OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

DORADZTWO DLA FIRM

Proces zmiany w organizacji niekoniecznie zaczyna się od ludzi, ale zawsze dotyczy ludzi.


To ludziom trzeba uświadomić konieczność przeprowadzenia procesu zmian.


Przemyślane zaprojektowanie i wdrożenie zmian, rozwój odpowiednich kompetencji i efektywnych zespołów to jedne z najlepszych narzędzi gwarantujących sukces procesu zmian.


To ludziom trzeba ułatwić utożsamienie się z celem procesu zmian.


Cel procesu zmian powinien być jasny i zrozumiały dla każdego.


To ludziom trzeba dodawać odwagi i ich inspirować, aby wdrażali zmiany w życie.

OFERTA DORADZTWA DLA FIRM

REKRUTACJE

CELE I KORZYŚCI:

 • Oszczędność czasu
 • Optymalizacja kosztów rekrutacji
 • Wielostronna, zobiektywizowana ocena kandydatów, gwarantująca wysoką skuteczność, poufność

AUDYT ORGANIZACJI

CELE I KORZYŚCI:

 • Identyfikacja kluczowych założeń strategicznych i polityki zatrudnienia
 • Ocena przepływu zasobów i weryfikacja systemu raportowania
 • Ocena przygotowania organizacji do wdrożenia nowych narzędzi i standardów

BADANIE NASTROJÓW

CELE I KORZYŚCI:

 • Usprawnienie organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy o firmie i jej pracownikach
 • Skuteczniejsze kierowanie zespołami poprzez wykorzystanie wiedzy o potrzebach pracowników
 • Poprawienie atmosfery pracy poprzez odreagowanie negatywnych nastrojów

BADANIE KADR

CELE I KORZYŚCI:

 • Zwiększenie wydajności pracy zespołu
 • Zwiększenie efektywności w realizacji zleceń
 • Zwiększenie kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i poprawa efektywnego zarządzania firmą

OPISY STANOWISK

CELE I KORZYŚCI:

 • Wyraźne określenie obowiązków i zakresu odpowiedzialności oraz ścieżek rozwoju
 • Umożliwienie przeglądu funkcji i działań podejmowanych przez dział lub organizację
 • Weryfikacja i doprecyzowaniestruktury firmy

SYSTEM WYNAGRODZEŃ I MOTYWACYJNY

CELE I KORZYŚCI:

 • Usystematyzowanie wynagrodzeń w firmie
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • Zmniejszenie rotacji pracowników

SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW

CELE I KORZYŚCI:

 • Określenie dotychczasowego i możliwego do osiągnięcia poziomu Oszczędność czasu wydajności pracy
 • Kształtowanie właściwych postaw i motywacji do pracy

RAPORTY PŁACOWE

CELE I KORZYŚCI:

 • Zapoznanie się z rzetelnymi danymi o stawkach wynagrodzeń i przyznawanych benefitach na rynku lokalnym i branżowym
 • Zarządzanie polityką wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w bardziej efektywny sposób

SYSTEM PROCEDUR

CELE I KORZYŚCI:

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku i wiarygodności w oczach Klienta
 • Usprawnienie systemu decyzyjnego i przepływu informacji oraz obniżenie kosztów działalności
 • Kształtowanie kultury jakości oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

SZKOLENIA

CELE I KORZYŚCI:

 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników i pozytywny wpływ na efekty pracy
 • Wzrost konkurencyjności firmy na rynku i korzystne oddziaływanie na jej wizerunek
 • Zwiększenie motywacji i kreatywności zespołu

COACHING

CELE I KORZYŚCI:

 • Zwiększenie satysfakcji prywatnej i zawodowej
 • Zwiększenie świadomości przy podejmowaniu nowych wyzwań
 • Zwiększenie kreatywności oraz rozwinięcie potencjału

MEDIACJE

CELE I KORZYŚCI:

 • Wypracowanie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron
 • Niwelowanie negatywnych emocji pomiędzy stronami poprzez wypracowanie zapisów i przestrzeganie ich

KROK PO KROKU

 1. badanie
  potrzeb

 2. budowanie
  zaufania

 3. etapy
  działań

 4. wdrożenie
  projektu

 5. zakończenie
  projektu

 6. AUDYT
  POWDROŻENIOWY

O NAS W LICZBACH

11

KONSULTANTÓW

24

LATA NA RYNKU

>500

KLIENTÓW

>2500

OSÓB PRZESZKOLONYCH

>50

FIRM KORZYSTAJĄCYCH Z DORADZTWA

>1500

ZATRUDNIONYCH KANDYDATÓW

DORADZTWO DLA FIRM

Unikadr Biuro Doradztwa Personalnego

TELEFON

+48 91 488 23 27

+48 575 71 73 73

ADRES

ul. K. Kolumba 86 - 89

wejście B, p. 110

70-035 Szczecin

STRONA INTERNETOWA

www.unikadr.pl

UnikadrBiuro