Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / 3 kroki rekrutacji

KROK PIERWSZY

Zarejestruj się w naszej bazie on line, odpowiadając na aktualną ofertę pracy lub z myślą o przyszłości.

Możesz to także zrobić w naszym biurze.

Lub przesłać drogą pocztową- tradycyjną lub mailową.

Pamiętaj, dokumenty aplikacyjne to CV, list motywacyjny, podpisana klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zgłaszając się do UniKadru,  wypełniasz ankiety personalne i wszelkie inne dokumenty dobrowolnie, masz też prawo nie udzielić odpowiedzi na zadawane pytania, zarówno ustne jak i pisemne.

 


 

KROK DRUGI

Możesz oczekiwać na kontakt ze strony konsultantów UniKadr.

Czego możesz się spodziewać?

  • Telefonicznie przedstawimy Ci ofertę Pracodawcy,
  • Jeżeli będziesz nią zainteresowany zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną,
  • Konsultant sprawdzi twoją wiedzę, umiejętności i oczekiwania oraz poprosi o wypełnienie testów psychologicznych (masz możliwość bezpłatnego zapoznania się z wynikami),
  • W ciągu 2- 3 tygodni zakwalifikowani kandydaci otrzymają informację o dalszym toku rekrutacji.

Pamiętaj, zgłaszając się do UniKadru,  wypełniasz ankiety personalne i wszelkie inne dokumenty dobrowolnie, masz też prawo nie udzielić odpowiedzi na zadawane pytania, zarówno ustne jak i pisemne.

 

 


 

TRZECI KROK

Możesz zostać zaproszony na rozmowę z pracodawcą.

Czego możesz się spodziewać?

  • Jeżeli Pracodawca akceptuje Twoją kandydaturę- konsultant umawia Ciebie na spotkanie.
  • Otrzymujesz informacje o wyniku rozmów.

 


 

KROK CZWARTY

Zostajesz zatrudniony lub możesz otrzymywać kolejne oferty pracy! Gratulujemy!


www.studio-online.plStrony www szczecin