Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / 3 kroki rekrutacji

KROK PIERWSZY

Zarejestruj si w naszej bazie on line, odpowiadajc na aktualn ofert pracy lub z myl o przyszoci.

Moesz to take zrobi w naszym biurze.

Lub przesa drog pocztow- tradycyjn lub mailow.

Pamitaj, dokumenty aplikacyjne to CV, list motywacyjny, podpisana klauzula zawierajca zgod na przetwarzanie danych osobowych; zgaszajc si do UniKadru,  wypeniasz ankiety personalne i wszelkie inne dokumenty dobrowolnie, masz te prawo nie udzieli odpowiedzi na zadawane pytania, zarówno ustne jak i pisemne.

 


 

KROK DRUGI

Moesz oczekiwa na kontakt ze strony konsultantów UniKadr.

Czego moesz si spodziewa?

  • Telefonicznie przedstawimy Ci ofert Pracodawcy,
  • Jeeli bdziesz ni zainteresowany zaprosimy Ci na rozmow kwalifikacyjn,
  • Konsultant sprawdzi twoj wiedz, umiejtnoci i oczekiwania oraz poprosi o wypenienie testów psychologicznych (masz moliwo bezpatnego zapoznania si z wynikami),
  • W cigu 2- 3 tygodni zakwalifikowani kandydaci otrzymaj informacj o dalszym toku rekrutacji.

Pamitaj, zgaszajc si do UniKadru,  wypeniasz ankiety personalne i wszelkie inne dokumenty dobrowolnie, masz te prawo nie udzieli odpowiedzi na zadawane pytania, zarówno ustne jak i pisemne.

 

 


 

TRZECI KROK

Moesz zosta zaproszony na rozmow z pracodawc.

Czego moesz si spodziewa?

  • Jeeli Pracodawca akceptuje Twoj kandydatur- konsultant umawia Ciebie na spotkanie.
  • Otrzymujesz informacje o wyniku rozmów.

 


 

KROK CZWARTY

Zostajesz zatrudniony lub moesz otrzymywa kolejne oferty pracy! Gratulujemy!


www.studio-online.plStrony www szczecin