Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / ABC poszukiwania pracy

„Zdolnych, doświadczonych poszukuję…”- jak czytać ogłoszenie prasowe…

Ogłoszenie prasowe jest sposobem, w jaki firma komunikuje o swoich potrzebach kadrowych. Jest też ofertą handlową. Odpowiedź - czyli życiorys i list motywacyjny – jest również ofertą. Aby doszło do wstępnych negocjacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, Twoja oferta musi odpowiadać potrzebom potencjalnego pracodawcy. Powstaje pytanie „skąd wiadomo, jakiego pracownika poszukuje pracodawca”?

Standardowe ogłoszenie zawiera zazwyczaj: nazwę firmy poszukującej pracownika lub firmy consultingowej, krótką informację na temat firmy i branży, w której się ona porusza, nazwę stanowiska, zakres obowiązków, wymagania oraz adres, na który należy przesyłać aplikacje. Każdy z tych punktów jest informacją, którą powinno się wykorzystać.
Nazwa firmy może być kluczem do zrozumienie stawianych wymagań, np. jej wielkość i powiązana z tym struktura organizacyjna wpływa na uszczegółowienie zakresu obowiązków.
Nazwa stanowiska jest w istocie hasłem wywoławczym, większość z osób śledzących rynek pracy dosyć szybko zaczyna się orientować w typowym zakresie obowiązków przedstawiciela konkretnego zawodu.
W stwierdzeniu, czy nasze doświadczenie odpowiada potrzebom pracodawcy może nam pomóc opis obowiązków, który jest w istocie listą zadań danego pracownika.

Dobrze jeśli przygotujemy sobie listę pytań, na które chcielibyśmy znać odpowiedź. Wymagania stawiane kandydatom są zazwyczaj powiązane z zakresem obowiązków, niekiedy są jednak listą życzeń, a pracodawca jest skłonny przyjąć do pracy osobę, która spełnia najistotniejsze wymagania, nie zaś wszystkie.

Najistotniejszym kryterium jest doświadczenie zawodowe. Pracodawcy oczekują czasem stosunkowo długiego stażu, tymczasem uznaje się, iż w przypadku stanowisk średniego szczebla do sprawnego funkcjonowania na danym stanowisku wystarcza rok pracy. W pozostałych przypadkach powinniśmy raczej sprawdzić, czy nasze kompetencje są wystarczające do pełnienia danej funkcji

Kolejnym kryterium może być znajomość języka obcego. O ile język ten jest zaangażowany w pracę, np. jest on wewnętrznym językiem firmy, lub na danym stanowisku utrzymuje się kontakty z zagranicą, jest to kwestia bezdyskusyjna, tutaj znajomość języka obcego oznacza biegłą znajomość.(Najczęściej jest to sprawdzane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej). W pozostałych przypadkach lepiej sprawdzić, w jakich sytuacjach dana osoba używa tego języka, o ile w ogóle używa.

Standardem stało się wymaganie wykształcenia kierunkowego. Tymczasem, o ile stanowisko nie wymaga dogłębnej znajomości tematu, tak jak dzieje się to na stanowiskach koncepcyjnych, wiedza praktyczna jest wiedzą wystarczającą.

Jak wynika z powyższego omówienia, najistotniejszą kwestią w czasie czytania ogłoszenia rekrutacyjnego, jest wyłowienie informacji o oczekiwaniach pracodawcy. To pozwala nam złożyć ofertę, która go zainteresuje.

Ja- czyli jak napisać interesujące cv…

Curriculum Vitae - (łac. bieg życia, przebieg życia),życiorys zawodowy- każdy z nas już pisał lub będzie pisał taki dokument. Jak wyróżnić swoje cv od innych? Jak zainteresować potencjalnego pracodawcę swoją kandydaturą?

Wyróżniamy dwa typy cv: zawodowe i chronologiczne.

W cv zawodowym koncentrujemy się na naszym doświadczeniu zawodowym, które w sposób opisowy umieszczamy zaraz po pierwszych danych osobowych:

Przykład:

Dane osobowe:

Jan Kowalski

ul. Modra 5/12 Szczecin

nr tel. 549282692

Doświadczenie zawodowe:

Kierownik budowy w latach 1993-2007

Prowadziłem budowę nowych konstrukcji oraz renowację 6 centrów handlowych i 12 ma­gazynów.

Pracowałem przy konstrukcji i renowacji hal produkcyjnych o powierzchni ponad1500 metrów kwadratowych.

Kierowałem remontem budynku mieszkalnego, nadzorując 11 zatrudnionych pracowników Kierowanie budową 3 osiedli domków w zabudowie szeregowej i wolnostojące na obszarze 10 hektarów.

Brygadzista na budowach w latach 1990-1993

Kierowałem 20 osobową brygadą remontową przy renowacji domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych.

Kierowanie brygadą przy budowie hali magazynowej o powierzchni 1200 m kwadratowych.

Wykształcenie:

Politechnika Śląska

Wydział Architektury i Budownictwa

Kierunek: Budownictwo


Na ten rodzaj cv decydujemy się w przypadku stanowisk, na którym doświadczenie jest kluczowym czynnikiem.

 

 Cv chronologiczne, najczęściej spotykane sposób pisania cv.

Przykład:

Dane osobowe:

Janina Kowalska

ul. Odrowąża 21/2 Szczecin

nr tel. 698214565

Wykształcenie:

Prywatna Szkoła Rachunkowości

Kierunek: międzynarodowe standardy rachunkowości,

Studia podyplomowe,

2004,

 

Uniwersytet Małopolski

Wydział Ekonomiczny

Kierunek: rachunkowość

1991- 1987,

Doświadczenie zawodowe:

Plast Mat Sp. z o.o.- samodzielna księgowa, 09.2004- aktualnie,

Nandu s.c.- księgowa, 05.1995- 08.2004,

Biuro Rachunkowe- pomoc księgowa, 10,1991- 04,1995.

Dodatkowe kwalifikacje:

Uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

Bardzo dobra znajomość obsługi programów finansowo- księgowych Sfinks, Aga

Znajomość ustawy o rachunkowości i innych przepisów związanych z księgowością

Zainteresowania:

Literatura popularno-naukowa, muzyka latynoamerykańska.

 

W tego rodzaju cv koncentrujemy się na naszym wykształceniu i doświadczeniu opisując je w sposób uporządkowany od ostatniego do pierwszego czyli w doświadczeniu zawodowym najpierw nasza aktualna lub ostatnia praca i cofając się kolejne.

 W wielu wypadkach stosuje się łączenie obu rodzajów i przy zachowaniu formy chronologicznej doświadczenia zawodowgo oprócz zajmowanego stanowiska, uzupełnia się zakresem czynności.

Przykład:

Doświadczenie zawodowe:

Ultra Mix- specjalista ds. kadr i płac; 2005- aktualnie,

zakres obowiązków:

- prowadzenie teczek osobowych 200 pracowników ,

- prowadzenie planów urlopowych, ewidencji czasu pracy pracowników,

- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników etatowych,

- kontakty z ZUS i US.

 Konstruując swoje cv warto postawić na własną kreatywność niż korzystać z gotowych szablonów.

Ważne jest by było przejrzyste, czytelne i zawierało najważniejsze informacje, zwłaszcza dane do kontaktu….:)

Decydując się na umieszczenie zdjęcia pamiętajmy żeby było to zdjęcie dyplomowe lub dowodowe.

Papier jednolity lub kolorowy, ale niezbyt rażący (wyjątkiem jest aplikowanie na dyrektora kreatywnego do agencji reklamowej- tu puszczamy wodze fantazji), dwa, trzy rodzaje czcionek
i wielkości liter.

Każde cv kończymy dodaniem podpisanej klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. z 2016, poz. 992 z póżniejszymi zmianami).”


www.studio-online.plStrony www szczecin