Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / Ceny oraz informacje dodatkowe

1- 

 TYTU SZKOLENIA CZAS TRWANIA

 

CENA SZKOLENIA

 

Zarzdzanie zespoem pracowników 1-2 dni do ustalenia
Komunikacja midzykulturowa - jak skutecznie wspópracowa z obcokrajowcami1- 2 dni do ustalenia
Prawo pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych 1-2 dnido ustalenia 
Pozostae szkolenia1-2 dnido ustalenia

Istnieje mozliwo organizacji szkolenia indywidualnego, pod potrzeby konkretnej organizacji i/lub osoby.

Ceny szkolenia s ustalane indywidualnie.

Istnieje moliwo refundacji usug przez Baz Usug Rozwojowych w wysokoci 50%-80% poniesionych kosztów. 

Godziny szkolenia: w piatki od 16.30 do 19.45, w soboty od 8.30 do 15.30 lub  wedug indywidualnych ustale.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa BDP UniKadr lub inne wskazane miejsce.

Przykadowy plan dnia szkoleniowego:

 8:30 - 10:00 Szkolenie
 10:00 - 10:15  Przerwa kawowa
 10:15 - 12:00
 Szkolenie
 12:00 - 12:30  Przerwa obiadowa
 12:45 - 14:00
 Szkolenie
 14:00 - 14:15
 Przerwa
 14:15 - 15:30  Szkolenie

 


www.studio-online.plStrony www szczecin