Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy


Dla Kandydatów / Programy szkole

 1.ZARZDZANIE ZESPOEM PRACOWNIKÓW
czyli piguka wiedzy i umiejtnoci dla menedera
pdf-ico.jpg
 2.REKRUTACJA I DOBÓR KADR
czyli rekruter czy owca gów?
pdf-ico.jpg
 3.SZTUKA  SKUTECZNEJ  KOMUNIKACJI
czyli by mistrzem porozumiewania z innymi?
pdf-ico.jpg
 4.PROFESJONALNA OBSUGA PACJENTA DLA PIELGNIAREK I PRACOWNIKÓW ZOZ
czyli jak pogodzi oczekiwania pacjentów, przeoonych i mie wicej satysfakcji w pracy?
pdf-ico.jpg
 5.ZARZDZANIE STRESEM
czyli jak nie wypala si w pracy i radzi sobie w trudnych sytuacjach.
pdf-ico.jpg
 6.AUTOPREZENTACJA.SZTUKA  WYSTPIE  PUBLICZNYCH
czyli jak by zadowolonym z siebie, gdy patrz na nas inni
pdf-ico.jpg
 7.PRAWO  PRACY  dla osób na stanowiskach kierowniczych w praktyce
czyli kodeks w piguce
pdf-ico.jpg
 8.PRZECIWDZIAANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU
czyli jak nie wypala si w pracy i radzi sobie w trudnych sytuacjach
pdf-ico.jpg
 9.KOMUNIKACJA MIDZYKULTUROWA
czyli jak skutecznie wspópracowa z obcokrajowcami?
pdf-ico.jpg

www.studio-online.plStrony www szczecin