Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Harmonogram i terminy szkole

TYTU SZKOLENIADZIEMIESIC
Zarzdzanie zespoem pracowników4-5

MARZEC

 

Sztuka skutecznej komunikacji11-12
Rekrutacja i dobór kadr18-19
Profesjonalna obsuga pacjenta dla pielgniarek i pracowników ZOZ1-2

KWIECIE

 

Prawo pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych9
Zarzdzanie stresem15-16
Autoprezentacja. Sztuka wystpie publicznych
 13-14MAJ
Motywujca rozmowa oceniajca 17-18CZERWIEC
Asertywno w yciu zawodowym i osobistym2-3

WRZESIE

 

Profesjonalna obsuga klienta dla pracowników firm  usugowych9-10
Zarzdzanie zespoem pracowników16-17
Rekrutacja i dobór kadr7-8

PADZIERNIK

 

Profesjonalny przedstawiciel handlowy14-15
Przeciwdziaanie wypaleniu zawodowemu21-22
Profesjonalna obsuga klienta dla kelnerów4-5

LISTOPAD

 

Prawo pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych19
Rozwizywanie konfliktów25-26
Zarzdzanie zespoem pracowników2-3

GRUDZIE

 

Komunikacja midzykulturowa - jak skutecznie wspópracowa z obcokrajowcami
 9-10
Telemarketing16-17
Profesjonalna obsuga pacjenta dla pielgniarek i pracowników ZOZ8-9

STYCZE

 

Zarzdzanie zmian15-16

 


www.studio-online.plStrony www szczecin