Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Badanie kompetencji pracowników

Poznanie potencjału tkwiącego w pracownikach jest pierwszym krokiem do sukcesu Państwa firmy. UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego oferuje pomoc w tym zakresie.

Obecnie w świecie biznesu ścierają się dwie koncepcje.

Jedna mówi, że kluczowym czynnikiem sukcesu pracownika są cechy jego osobowości tj.. uczciwość, pracowitość, uległość lub dominacja, pogoda ducha, stanowczość...

Druga, zdobywająca coraz większe grono zwolenników twierdzi, że kluczowe znaczenie dla wykonywania pracy na odpowiednim poziomie, mają kompetencje osobiste pracownika np. wiedza zawodowa, znajomość rynku, komunikatywność, organizacja pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji, wprowadzania zmian czy motywowania pracowników.

Kompetencje mają tę przewagę, że można je kształtować, zmieniać i mierzyć. A to pozwala wykorzystywać je w podnoszeniu wydajności pracowników m.in. poprzez precyzyjną rekrutację, ocenianie, a co za tym idzie, wynagradzanie pracowników, odpowiednie szkolenie, planowanie kariery

Przy budowie dobrego zespołu, warto wiedzieć, jakie cechy rozwijać i doskonalić u poszczególnych pracowników.

 

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są zakresy zadań, czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy i jakie pracownicy powinni posiadać kompetencje, by im sprostać?
 • Jakie kompetencje są kluczowe dla całej firmy i którymi powinni się charakteryzować wszyscy pracownicy?
 • Jakie kompetencje są niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy, by wydajnie realizować postawione zadania oraz brać za nie odpowiedzialność?
 • Jak wzmacniać lub budować kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach?
 • Jak wykorzystywać system kompetencji i opisy stanowisk pracy w rekrutacji, szkoleniach, rozwoju i ocenie pracowników?

 


 


Efektem naszych działań będą następujące korzyści:

 • poprawa organizacji pracy, wpływająca na optymalizację kosztów pracy, wzrost sprawności realizacji zadań oraz zadowolenie pracowników,
 • możliwość jednoznacznego egzekwowania obowiązków oraz ułatwienie pracy pracownikom i ich przełożonym, poprzez korzyści jakie dają opisy stanowisk pracy,
 • tworzenie jednolitej, proefektywnej kultury organizacyjnej firmy poprzez wdrażanie kluczowych kompetencji zawodowych, wspólnych dla wszystkich pracowników,
 • łatwość oceny i wyceny pracy poprzez odniesienie do kompetencji specjalistycznych, określonych dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • zaakceptowanie przez pracowników systemu kompetencji zawodowych, jako narzędzia podnoszącego wydajność ich pracy,
 • wdrożenie systemu kompetencji zawodowych i opisów stanowisk do procesu rekrutacji, szkolenia, rozwoju, oceny i ustalania wynagrodzeń.

 

 
 

www.studio-online.plStrony www szczecin