Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Kompleksowa rekrutacja


 
"Nawet najtrudniejsze mona zrobi szybko.
Dopiero niemoliwe wymaga troch czasu."

 

Skuteczne obsadzimy stanowiska od asystentki po dyrektora generalnego, stosujc metod kompleksowego doboru pracowników.

Spotkanie w siedzibie Klienta - tylko w ten sposób dobrze poznamy jego potrzeby, rodowisko zawodowe przyszego pracownika, kultur organizacyjn firmy, wartoci i postawy, które s przez ni uznawane i które maj by udziaem rekrutowanych kadr. Podczas spotkania szczegóowo okrelamy potrzeby i oczekiwania Klienta, proponujc zakres oferowanych przez nas usug, który pozwoli najskuteczniej zaspokoi potrzeby kadrowe firmy.

Dokadna analiza stanowiska jest podstaw do zaprojektowania procedury rekrutacyjnej - wraz z Klientem ustalamy zakres realizacji projektu: sposób naboru kandydatów, metody i techniki oceny, testy umiejtnoci. Wtedy okrelamy ostateczny koszt realizacji projektu.

Poszukiwania kandydatów odbywaj si rónymi drogami -od emitowania ogosze prasowych, poprzez analiz interaktywnej bazy danych o kandydatach, a do poszukiwa bezporednich, docierajc wprost do interesujcych kandydatów.

Poszukiwania bezporednie maj zastosowanie najczciej w przypadku obsady na stanowiska menederskie (executive search). Dziaamy w oparciu o znajomo i badania rynku lokalnego i krajowego. Konsultanci BDP UniKadr na co dzie pogbiaj i systematyzuj wiedz o specjalistach z rónych dziedzin.

Konkursy na stanowiska kierownicze. Wspólnie z pracodawc opracowujemy regulamin i zasady punktacji. Nasza niezaleno pozwala rekomendowa najbardziej wartociowych i sprawdzonych kandydatów.

Ocena kandydatów jest dokonywana w oparciu o analiz stanowiska pracy, testy psychologiczne, rozmowy rekrutacyjne, weryfikacj wiedzy i umiejtnoci oraz sprawdzanie referencji. Na yczenie Klienta przeprowadzamy sesje Assessment Center.

Raport o Kandydatach, który przedstawiamy Pastwu, zawiera informacje o 2-4 kandydatach, którzy speniaj wymagania stanowiska. Raport zawiera m.in. wszelkie dane biograficzne kandydata, posiadane umiejtnoci, oczekiwania finansowe, profil osobowoci oraz analiz dostosowania kandydata do potrzeb stanowiska pracy. Po zapoznaniu Klienta z treci Raportu, konsultant koordynuje terminy spotka ze wskazanymi osobami. Ostateczny wybór pozostaje w Pastwa rkach, lecz zawsze na kadym etapie selekcji suymy fachow pomoc.

 Przez okrelony w umowie okres karencji nie prowadzimy poszukiwa kandydatów w firmach, które s naszymi Klientami (zasada off-limits).

 


www.studio-online.plStrony www szczecin