Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Kompleksowa rekrutacja


 
"Nawet najtrudniejsze można zrobić szybko.
Dopiero niemożliwe wymaga trochę czasu."

 

Skuteczne obsadzimy stanowiska od asystentki po dyrektora generalnego, stosując metodę kompleksowego doboru pracowników.

Spotkanie w siedzibie Klienta - tylko w ten sposób dobrze poznamy jego potrzeby, środowisko zawodowe przyszłego pracownika, kulturę organizacyjną firmy, wartości i postawy, które są przez nią uznawane i które mają być udziałem rekrutowanych kadr. Podczas spotkania szczegółowo określamy potrzeby i oczekiwania Klienta, proponując zakres oferowanych przez nas usług, który pozwoli najskuteczniej zaspokoić potrzeby kadrowe firmy.

Dokładna analiza stanowiska jest podstawą do zaprojektowania procedury rekrutacyjnej - wraz z Klientem ustalamy zakres realizacji projektu: sposób naboru kandydatów, metody i techniki oceny, testy umiejętności. Wtedy określamy ostateczny koszt realizacji projektu.

Poszukiwania kandydatów odbywają się różnymi drogami -od emitowania ogłoszeń prasowych, poprzez analizę interaktywnej bazy danych o kandydatach, aż do poszukiwań bezpośrednich, docierając wprost do interesujących kandydatów.

Poszukiwania bezpośrednie mają zastosowanie najczęściej w przypadku obsady na stanowiska menedżerskie (executive search). Działamy w oparciu o znajomość i badania rynku lokalnego i krajowego. Konsultanci BDP UniKadr na co dzień pogłębiają i systematyzują wiedzę o specjalistach z różnych dziedzin.

Konkursy na stanowiska kierownicze. Wspólnie z pracodawcą opracowujemy regulamin i zasady punktacji. Nasza niezależność pozwala rekomendować najbardziej wartościowych i sprawdzonych kandydatów.

Ocena kandydatów jest dokonywana w oparciu o analizę stanowiska pracy, testy psychologiczne, rozmowy rekrutacyjne, weryfikację wiedzy i umiejętności oraz sprawdzanie referencji. Na życzenie Klienta przeprowadzamy sesje Assessment Center.

Raport o Kandydatach, który przedstawiamy Państwu, zawiera informacje o 2-4 kandydatach, którzy spełniają wymagania stanowiska. Raport zawiera m.in. wszelkie dane biograficzne kandydata, posiadane umiejętności, oczekiwania finansowe, profil osobowości oraz analizę dostosowania kandydata do potrzeb stanowiska pracy. Po zapoznaniu Klienta z treścią Raportu, konsultant koordynuje terminy spotkań ze wskazanymi osobami. Ostateczny wybór pozostaje w Państwa rękach, lecz zawsze na każdym etapie selekcji służymy fachową pomocą.

 Przez określony w umowie okres karencji nie prowadzimy poszukiwań kandydatów w firmach, które są naszymi Klientami (zasada off-limits).

 


www.studio-online.plStrony www szczecin