Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Leasing konsultantów ds. rekrutacji

UniKadr oferuje również usługi w zakresie rekrutacji doświadczonego, fachowego konsultanta, który na pewnie czas stanie się członkiem Państwa zespołu.

Państwo sami określają, jakie zadania i w jakim czasie ma wykonywać. Konsultant może dla Państwa zorganizować proces rekrutacji, przygotuje profesjonalne ogłoszenia, wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, przeprowadzi badania psychologiczne, odbędzie rozmowy wstępne oraz zarekomenduje Państwu do ostatecznego wyboru najbardziej kompetentne osoby.
Może to robić od początku do końca w pełni samodzielnie lub we współpracy z wyznaczonymi pracownikami firmy.

Praca konsultanta nie musi obejmować całego procesu doboru. Może on wyręczyć Państwa w dowolnym momencie rekrutacji, np. przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne (wstępne, biograficzne lub ustrukturalizowane), albo wywiady i badania psychologiczne.

Może też opracować narzędzia przeprowadzenia rekrutacji w firmie, aby Państwa pracownicy mogli w przyszłości samodzielnie korzystać ze sprawdzonych metod rekrutacji, nie ponosząc dalszych dodatkowych kosztów.

Korzyści:

  • zapewnienie wysokiej efektywności i wybór najlepszych kandydatów,
  • dobór zgodny z preferencjami firmy, poprzez duży związek pracy konsultanta z potrzebami kierownictwa firmy,
  • zwiększenie obiektywności wyboru dzięki ocenianiu zespołowemu,
  • oszczędność czasu innych pracowników firmy,
  • profesjonalna organizacja i przebieg procesu rekrutacji i doboru pracowników,
  • wykorzystywanie do selekcji najnowocześniejszych metod oceny kandydatów,
  • możliwość korzystania z rabatów BDP UniKadr przy emisjach ogłoszeń,
  • niższe koszty niż w przy klasycznej kompleksowej usłudze doboru pracowników.

www.studio-online.plStrony www szczecin