Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Menadżer na model - oferta specjalna

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM (16 h) czyli pigułka wiedzy i umiejętności dla menedżera

Program przeznaczony jest dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, pragnących podnieść swoje kompetencje menedżerskie w zakresie motywowania pracowników, zarządzania zespołem, delegowania uprawnień i motywacyjnej komunikacji. Trening jest znakomitą formą doskonalenia dla osób z doświadczeniem w kierowaniu innymi oraz dla osób przygotowywanych do awansu. Temat szkolenia dotyczy kluczowych kompetencji menedżerskich, których można się nauczyć i które można rozwijać.

 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

- lepiej rozumieli rolę menedżera

- potrafili określić swoje obszary do rozwoju

- wiedzieli jak i chcieli motywować pracowników,

- lepiej się komunikować z pracownikami,

- czuli potrzebę budowania kultury pracy zespołowej


Jak przebiega szkolenie:


I: Przywództwo i kierowanie zespołem

 1. Wprowadzenie do problematyki zespołu, ról w zespole i przywództwa
 2. Ćwiczenie zespołowe KARTY. Analiza ćwiczenia: Podstawowe reguły funkcjonowania zespołów. Praktyka kierowania zespołem– wypracowanie wskazówek przydatnych w pracy zarządzającego, co robić, aby zespół pracował efektywnie?
 3. Style kierowania wg Blancharda– test i omówienie wyników w kontekście pracy i rozwoju zespołu.

II: Delegowanie zadań i uprawnień

 1. Wprowadzenie do delegowania. Studium przypadku – problemy z delegowaniem. Definicja delegowania
 2. Wady i zalety delegowania. Reguły delegowania. Lista zadań do delegowania. Matryca Eisenhowera’ i prawo Pareto w delegowaniu. Wskazówki praktyczne

III: Motywowanie pracowników

 1. Identyfikacja źródeł motywacji
 2. Krótki przegląd podejść do problematyki motywowania
 3. Pozafinansowe rozwiązania motywujące pracowników do efektywniejszej pracy.
 4. Wypracowanie praktycznego „kodeksu motywowania”.

IV, V: Komunikacja i asertywność kierownika

 1. Wprowadzenie w problematykę komunikacji i asertywności i ich roli w pracy zarządzającego
 2. Aktywne słuchanie - ćwiczenie „Urzekła mnie Twoja historia”.
 3. Podstawowe techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach kierowniczych.
 4. Motywujące ocenianie pracowników poprzez udzielanie informacje zwrotne (technika „hamburgera”)

VI: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w praktyce kierowania

 1. Ogólne zasady negocjowania i rozwiązywania konfliktów, zasada win-win.
 2. Gra symulacyjna „Budowanie wieży”
 3. Podstawowe style rozwiązywania konfliktów-test na rozpoznanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów.
 4. Rola zachowań asertywnych, oraz umiejętności interpersonalnych w radzeniu sobie z konfliktowymi sytuacjami w zespole

www.studio-online.plStrony www szczecin