Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Badanie nastrojów

Często pracodawcy zastanawiają się , jakie są nastroje wśród pracowników i jaki jest ich poziom satysfakcji z pracy. UniKadr oferuje przeprowadzenie badania ukazującego, co o firmie i swojej w niej roli myślą sami pracownicy.

Regularnie przeprowadzane badanie, raz w roku, lub przed i po ważnych zmianach w firmie, pozwala diagnozować aktualny stan i aktywnie wpływać na zachowania pracowników.
Taki dobrze przygotowany sondaż może dać rewelacyjne efekty w postaci wiedzy przydatnej szefom firmy i menedżerom do sprawnego zarządzania. Wytwarza się ponadto sytuacja współdziałania, niezwykle motywująca dla zatrudnionych. Dowiedziono, że dbałość o satysfakcję pracowników przynosi pozytywne efekty.

Będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania:

 • Jakie cele stawiane są przed badaniem, do czego wyniki sondażu zostaną wykorzystane?
 • Jakie są nastroje wśród pracowników i poziom ich satysfakcji z pracy?
 • Jakie potrzeby mają pracownicy, aby ich praca mogła być wydajniejsza?
 • Jakie występują zjawiska pozytywne i co je determinuje (by móc je powielać)?
 • Jakie są przyczyny ewentualnych niekorzystnych zjawisk (by móc je eliminować)?
 • Jakie pracownicy mają pomysły na usprawnienie pracy swojej i firmy?
 • Jakie należy podjąć działania, by wyeliminować lub ograniczyć czynniki niekorzystne, a wzmocnić czynniki proefektywne?

 

Efektem naszych działań będą następujące korzyści:

 • usprawnienie organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy o firmie i jej pracownikach,
 • trafniejsze podejmowanie decyzji w oparciu o informacje o zjawiskach niekorzystnych i proefektywnych,
 • ujawnienie się nowych pomysłów na poprawę pracy i funkcjonowanie firmy,
 • upodmiotowienie pracowników, poprzez odwoływanie się do ich konkretnych problemów i korzystanie ze zgłoszonych wniosków polepszenia pracy,
 • skuteczniejsze kierowanie zespołami poprzez wykorzystanie wiedzy o potrzebach pracowników,
 • odreagowanie złych nastrojów, a przez to poprawienie atmosfery pracy,
 • podniesienie prestiżu organizacji w oczach pracowników,
 • stworzenie propozycji konkretnych działań, które zdaniem audytora należy rozważyć.

www.studio-online.plStrony www szczecin