Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Testy psychologiczno - zawodowe

UniKadr proponuje szereg usug zwizanych z badaniem predyspozycji osobowociowych kandydatów czy pracowników.

Porównanie kompetencji niezbdnych na stanowisku z kompetencjami, które wystpuj u ocenianej osoby, pozwala na wybranie z grona kandydatów o podobnym wyksztaceniu i dowiadczeniu tego, który najlepiej odpowiada wymaganiom danego stanowiska.

Profesjonalne testy poczone z wywiadem behawioralnym umoliwi ocen kluczowych kompetencji, takich, jak: komunikacja, inteligencja emocjonalna, orientacja na wyniki, odporno na stres, energia i dynamika dziaania, otwarto na zmiany, planowanie i organizacja pracy, innowacyjno i wiele innych.

 

Zastosowanie:

  • ocena rekrutowanych kandydatów,
  • ocena i porównanie pracowników, potencjalnych kandydatów do awansu,
  • ocena potencjau i planowanie rozwoju zawodowego pracowników,
  • tworzenie skutecznych indywidualnych programów motywacyjnych.

Korzyci:

  • zwikszona trafno wyboru waciwego kandydata do pracy,
  • moliwo oceny cech, których nie mona sprawdzi w rozmowie rekrutacyjnej,
  • poznanie (czsto ukrytego) potencjau zawodowego obecnych pracowników,
  • uatwienie doboru ludzi do zespou.

 


www.studio-online.plStrony www szczecin