Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Umiejtnoci osobiste

 Zarzdzanie czasem i zadaniami 
Praca wypeni cay czas przeznaczony na jej wykonanie. Skutkiem tego "prawa" jest permanentny brak czasu. Czy znacie osoby, ktre mimo teoretycznie najwikszej iloci pracy, wywizuj si z niej lepiej od innych? Jest takich wiele.


 Autoprezentacja 
"Jeste nie taki, jak mylisz o sobie, lecz taki, jak postrzegaj Ci inni". Te mdre sowa powtarzane przez wiele autorytetw, musz skoni kadego z nas do refleksji nad obrazem samego siebie w oczach innych.


 Zarzdzanie stresem 
Stres - kto go nie zna? Zbyt czsto w dzisiejszym szybkim wiecie dopada nas i trzyma. A koszty finansowe i ludzkie stresu s zawsze zbyt wysokie.


 Skuteczne komunikowanie si 
Komunikatywno to umiejtno, ktra jest najwyej oceniana spord innych umiejtnoci spoecznych. Nie wane co powiedzia pan A, wane-co zrozumia pan B.


 Asertywno 
Asertywno jest umiejtnoci, ktra przejawia si w bezporednim sposobie wyraania wasnych myli, uczu, potrzeb oraz dbaoci o wasne prawa, bez naruszania praw innych osb.


 Wystpienia publiczne 
Wystpienia publiczne czyli jak by zadowolonym z siebie, gdy patrz na nas inni.

www.studio-online.plStrony www szczecin