Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy

Dla Pracodawców / Zarządzanie pracownikami

 Tworzenie i prowadzenie zespou 
Czy pracowae kiedy w prawdziwym, zgranym zespole? A moe uprawiae gr zespoow i miae okazje poczu t drobn rnic midzy grup kilku zawodnikw a zwyciajc druyn? Jeeli tak, to nie musz Ci przekonywa do efektw, jakie daje prawdziwa praca zespoowa.


 Rekrutacja i zdobywanie pracownikw 
Jeszcze kilka lat temu uwaga osb zajmujcych si rekrutacj skupiaa si na dobrej selekcji i ocenie kompetencji osb chtnych do podjcia pracy. Dzi ciar uwagi przenosi si na to skd pozyska kandydatw, jak sprawi by to nasze ogoszenie o pracy wzbudzio zainteresowanie wrd innych, jak stworzy grup potencjalnych kandydatw, by mc rzeczywicie wybiera pomidzy dobrymi kandydaturami.


 Motywowanie pracownikw 
Wrd trzech kluczowych kompetencji menederskich najczciej wymienia si: umiejtno analizy sytuacji, wprowadzanie zmian i motywowanie ludzi.


 Coaching 
Tajemnicze sowo coaching pojawio si w Polsce niedawno i nie ma waciwego polskiego odpowiednika. Dla wielu z nas nie tylko samo sowo jest tajemnicze, ale zwaszcza to co oznacza.


 Konstruktywna rozmowa oceniajca 
Przyznajmy szczerze - nikt nie lubi by oceniany. Zawsze niesie to ze sob niepewno i napicie. Wana jest umiejtno zbilansowania tego korzyciami, jakie powinny pyn z oceny pracownika.


 Rozwizywanie konfliktw 
Czstym skutkiem wysokich wymaga w pracy jest dochodzenie do sytuacji konfliktowych. Wikszo z nas nie lubi konfliktw, ale trzeba sobie zda spraw, e s one naturalnym skadnikiem naszego ycia.


 Jak skutecznie delegowa zadania 
Delegowanie to jedno z trudniejszych zada stojcych przed menederami. Problem polega na osigniciu waciwej rwnowagi midzy delegowaniem zbyt wiele lub zbyt mao i midzy nadmiernym lub niedostatecznym nadzorem.


 Wprowadzanie zmian 
Truizmem jest stwierdzenie, e "kto nie idzie z duchem czasu, musi z czasem odej". O tym wie kada osoba zarzdzajca firm. Tym bardziej, e dzisiaj ju nie wystarczy i do przodu - trzeba biec, by nie da si wyprzedzi.www.studio-online.plStrony www szczecin