Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Jak kontaktować się z biura doradztwa personalnego

czyli jak zwiększyć szanse na znalezienie pracy 

Większość z nas, przynajmniej raz w ciągu kilku ostatnich lat, stanęła przed tym zadaniem. A jeśli nawet jesteśmy szczęśliwcami, których ten problem nie dotyczył, mamy świadomość, że w każdej chwili w takiej sytuacji możemy się znaleźć.Doświadczenie pracowników biur doradztwa personalnego pokazuje, że w jednakowym stopniu zagrożeni utratą pracy są wysokiej klasy specjaliści, jak i osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Co prawda ci pierwsi zaczynają być coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy i wcześniej czy później znajdują zatrudnienie. Nowym zjawiskiem na rynku pracy jest także tak zwana „nadprodukcja” osób chcących objąć stanowiska kierownicze. Podobnie jak w przypadku specjalistów, ci szczególnie cenni (z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zarządzaniu) mogą liczyć na atrakcyjne propozycje. Pozostali dość długo pozostają bez pracy. W zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Artykułem tym chcielibyśmy zapoczątkować cykl spotkań poświeconych skutecznym sposobom poszukiwania pracy, poczynając od sposobów kontaktowania się z naszym biurem, poprzez odpowiednie czytanie ogłoszeń prasowych, przygotowywanie listów motywacyjnych i życiorysów, podstawowe zasady obowiązujące przy rozmowach rekrutacyjnych, po sposoby zwiększania własnej atrakcyjności pod kontem pracodawcy. Spotykać się będziemy raz w tygodniu na łamach „Giełdy pracy”.

Dzisiejszy odcinek poświęcimy doświadczeniom z „własnego podwórka”, czyli skutecznym sposobom współpracy z biurami doradztwa personalnego.

Biura doradztwa personalnego, działają w oparciu o zlecenie przez pracodawcę poszukiwania określonego kandydata do pracy. Nie działamy w imieniu osób poszukujących pracy, ale umożliwiamy im kontakt z potencjalnym pracodawcą, w oparciu o aktualne zlecenia. Załóżmy, że jesteś taką osobą. Znalazłeś w prasie firmowane przez nas ogłoszenie o poszukiwaniu określonego kandydata do pracy. Ogłoszenie to wzbudziło twoje zainteresowanie. Zastanawiasz się, czy spełniasz określone w nim kryteria. Analizujesz swoje doświadczenie zawodowe pod kątem przydatności do tego stanowiska. Wreszcie postanawiasz wysłać swoją ofertę.

Dokumenty (list motywacyjny, życiorys, najlepiej również zdjęcie), opatrzone numerem referencyjnym, przyjmujemy w zasadzie wszelkimi dostępnymi środkami komunikacyjnymi, czyli osobiście, listownie, faksem lub e-mailem. Biura doradztwa personalnego posiadają opracowywane przez siebie ankiety personalne, zawierające punkty nie zawsze umieszczane w standardowych wzorach życiorysów. Znajomość tych dodatkowych informacji, konieczna jest do pełnego rozpatrzenia oferty, nie tylko pod kątem nabytego doświadczenia zawodowego, ale również w związku z oczekiwaniami związanymi z przyszłą pracą. Mogą to być informacje typu : wielkość preferowanego zespołu pracowników bądź współpracowników, oczekiwania finansowe związane z przyszłą pracą, oczekiwania poza finansowe np. szkolenia, możliwość awansu itp. Problematyka prawidłowego pisania życiorysów i listów motywacyjnych jest na tyle złożona, że szczegółowemu opisowi przydatnych nam informacji o kandydacie, poświęcimy kolejne spotkania. Wzory obowiązujących ankiet można znaleźć również na naszych stronach.

Wstępnym elementem rozpatrywania napływających ofert jest analiza dokumentów, pod względem zgodności z oczekiwanym profilem kandydata, w oparciu o dokładny opis stanowiska pracy. Najczęściej na tym etapie selekcji wyznaczone zostają kryteria brzegowe, tzn. takie, które zdaniem naszego klienta (pracodawcy), kandydat musi spełniać. Są to np. minimalne doświadczenie na danym stanowisku, poziom znajomości języka obcego, doświadczenie w określonej branży , sektorze rynku. Każdorazowo informacja ta pokrywa się z kryteriami zamieszczonymi w ogłoszeniu prasowym. Na spotkania kwalifikacyjne zaproszone zostają te osoby, które wyznaczone kryteria są w stanie spełnić.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w kilku etapach. Pierwsza odbywa się w siedzibie naszego biura i ma na celu weryfikację wcześniej przesłanych informacji oraz sprawdzenie kandydata pod względem przydatności do pracy w konkretnej firmie. Rozmowa trwa średnio 30-45 minut. W zależności od stanowiska kandydat może również zostać poddany testom sprawdzających wiedzę zawodową, testom językowy, praktycznym lub osobowościowym. Selekcja na tym etapie ma na celu wyłonienie trzech kandydatów, najpełniej odpowiadających wymogom obsadzanego przez nas stanowiska. Ostatni etap rozmów odbywa się w siedzibie pracodawcy i dotyczy tylko zakwalifikowanych przez nas osób. Celem tego spotkania jest bezpośrednia weryfikacja wzajemnych oczekiwań pracodawcy i potencjalnego pracownika. Z trzech kandydatów zostaje wybrany jeden. Co dzieje się z pozostałymi ? Oferty osób, które nie miały szczęścia zostać wybrane przez pracodawcę, trafiają do naszej bazy danych i są brane pod uwagę przy kolejnych rekrutacjach. Do bazy danych trafiają również dokumenty osób, które pozostawiły je w naszej dyspozycji bez określenia konkretnego numeru referencyjnego ogłoszenia, licząc na to że wkrótce pojawi się dla nich jakaś propozycja pracy. Osoby te prosimy o przypominanie się pod kątem zamieszczanych na bieżąco, interesujących ich ogłoszeń.. Z drugiej strony, mamy w swojej bazie i takich kandydatów, którzy przesyłają nam dokumenty po raz piąty w okresie miesiąca, ponosząc przy tym określone koszty ( znaczki, zdjęcia). W takich przypadkach również wystarczy kontakt telefoniczny. Z kolei osoby które były u nas dawno, prosimy o aktualizację swoich danych, najlepiej na naszych formularzach. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, podstawowym warunkiem przyjęcia oferty pracy, jest pisemne wyrażenie pisemne zgody na przetwarzanie zawarty w niej danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty nie opatrzone taka zgodą na ogół nie są brane pod uwagę i zostają zniszczone. Podstawowym kryterium, stosowanym przy doborze odpowiednich kandydatów, jest określone doświadczenie zawodowe. Dlatego też w zasadzie nie mamy ofert pracy dla absolwentów. Biura doradztwa personalnego udzielają swoim klientom gwarancji na rekrutowanych przez siebie pracowników. W przypadku absolwentów określenie ich przydatności oraz stabilności zawodowej nie jest możliwe. Dokonując rekrutacji na zlecenie, obowiązuje nas zasada dyskrecji i lojalności działająca zarówno w stosunku do kandydatów jak i zleceniodawców (pracodawców). Nie przedstawiamy kandydatów firmom, którym nie chcieliby być przedstawieni, nie ujawniamy nazwy firmy poszukującej pracowników do momentu, do którego upewnimy się że możemy takiej informacji udzielić. Niektórych kandydatów zapraszamy wielokrotnie, pod kątem różnych stanowisk, starając się dokładnie „wstrzelić” w oczekiwania pracodawcy . Zdarza się również i tak, że nawiązujemy kontakt po dłuższej przerwie, nie mając wcześniej odpowiednich propozycji. W poszukiwaniu pracy, czas odgrywa znaczącą rolę. Czasami udaje się to w tydzień, czasami musi go upłynąć znacznie więcej. Przy kolejnych spotkaniach postaramy się podpowiedzieć, jak maksymalnie ten czas skrócić. Zdajemy sobie sprawę, że podejmowane przez nas tematy nie wyczerpują całości zagadnień związanych z poszukiwaniem pracy. Zachęcamy do zadawania nam pytań za pośrednictwem gazety, na które raz w miesiącu na jej łamach postaramy się odpowiedzieć.

Powrót

www.studio-online.plStrony www szczecin