Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Jak zwalniać i być zwalnianym?

Wywiad przeprowadzony dla Głosu Szczecińskiego z konsultantem UniKadr s.c.

Jak działają firmy doradcze w regionie, w którym podobno więcej pracowników się zwalnia niż zatrudnia?

To rzeczywiście trafne pytanie. Na pozór mogłoby się wydawać, że rzeczywiście zapotrzebowanie na usługi doradcze mogłoby maleć. Zmiany w firmie to także zmiana zapotrzebowania na rodzaj pracowników, specjalistów i menedżerów – nowi ludzie z nową energią, wiedzą, pomysłami i umiejętnościami potrzebni będą zawsze. Trzeba ich potem właściwie oceniać, wynagradzać, a czasem właściwie zwalniać.

Właściwie zwalniać? Na czym może polegać właściwe zwalnianie?

Zwolnienia są czymś, co jest na stałe wpisane w praktykę każdej firmy. Czasy, kiedy można było planować emeryturę w jakiejś konkretnej firmie, odchodzą do lamusa. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni być więc przygotowani do zwalniania i bycia zwalnianym. Zaplanowanie i profesjonalne przygotowanie zwolnień, to zwiększenie możliwości i szans zwalnianych pracowników na rynku pracy. To także pozytywne oddziaływanie na pozostałych zatrudnionych, widzących etykę postępowania swojego pracodawcy. Systemowe podejście do zwolnień, alokacja zwalnianych pracowników czyli outplacement może dotyczyć dużych grup zawodowych, ale też pojedynczych pracowników- mówimy wtedy o outplacemencie indywidualnym.

Problem zwalniania lub bycia zwalnianym może dotyczyć wielu naszych Czytelników. Czy mogłaby Pani w skrócie omówić zasady prowadzenia outplacementu?

Szczegóły programu zwalniania uwzględniają specyfikę danej firmy i nie ma dwóch jednakowych programów. Natomiast są oczywiście jego stałe elementy. Pierwszym z nich jest przygotowanie kadry odpowiedzialnej za proces redukcji kadr. Pamiętajmy, że także sytuacja pracownika, który musi zwolnić kolegę czy koleżankę, nie jest łatwa. Szkolenia prowadzone przez psychologa ułatwiają mu rozumienie swojej roli, uczą zarówno podstaw asertywnego zachowania w sytuacji zwalniania pracownika, jak i aktywnego włączenia się w pozyskiwanie ofert pracy i współpracę z instytucjami i firmami działającymi na rynku pracy, nie tylko lokalnym.

Ale outplacement to przede wszystkim pomoc pracownikom w znalezieniu pracy?

Tak. Składają się na tę pomoc działania przygotowujące pracowników do aktywnego wejścia na rynek pracy, poprzez szkolenia m.in. z zakresu przygotowania dokumentów związanych z zatrudnianiem czyli CV i list motywacyjny, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przećwiczenie tych rozmów podczas zajęć z autoprezentacji z użyciem techniki video. Bardzo dobre efekty daje uzupełnienie programu o pracę z psychologiem z zakresie zwiększenia świadomości pracowników co do swoich mocniejszych i słabszych stron, autodiagnoza własnej przydatności zawodowej, predyspozycji i motywacji do pracy, zapoznanie z potrzebami rynku pracy, wspólne ustalanie kierunków przekwalifikowania z doradcą zawodowym. Ważną rzeczą jest zredukowanie u zwalnianych stresu oraz pracowanie nad ich dobrą samooceną. Pamiętajmy, że wielu spośród zwalnianych po raz pierwszy od kilkunastu czy kilkudziesięciu czasem lat będzie musiało starać się o pracę i dla nich jest to szczególnie trudne, często czują się gorsi i to paraliżuje jakiekolwiek działania. Dotyczy to pracowników ze wszystkich stanowisk, także, a może zwłaszcza – kierowniczych. Prowadzone przez nas programy są „wzbogacone” o konkretne oferty pracy z firm z nami współpracujących w zakresie rekrutacji i aktywne pozyskiwanie takich ofert z rynku.

Czy rynek lokalny jest w stanie wchłonąć kolejne grupy zwalnianych pracowników ?

Oczywiście, że popyt pracowników przewyższa podaż ofert pracy. Natomiast umiejętne przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, czasem zweryfikowania oczekiwań, co do jej charakteru czy poziomu wynagrodzenia skutecznie zwiększa szanse na jej znalezienie. Program outplacementu zakłada także zachęcanie i przygotowanie najbardziej przedsiębiorczych do założenia działalności gospodarczej, konsultanci pomagają znaleźć luki rynkowe, w których nie przetrwa średnia czy duża firma, ale za to może całkiem dobrze funkcjonować mały przedsiębiorca.

 

 

Konsultant Biura Doradztwa Personalnego UniKadrPowrót

www.studio-online.plStrony www szczecin