Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Inteligencja emocjonalna

Co to jest inteligencja emocjonalna? Czy faktycznie odgrywa ona rolę w zarządzaniu sobą lub organizacją?

Według oryginalnej definicji inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętności rozpoznawania, rozumienia emocji oraz skutecznego działania mimo złego nastroju. Można więc mówić o możliwości zarządzania przez człowieka jego emocjami. Coraz częściej, choć nie zawsze, zarządzający używają tego pojęcia. Menedżerowie zapytani, czego oczekują od nowych pracowników wymieniali takie cechy, jak umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów, spokojne przyjmowanie krytyki. Rzeczywiście łatwiej jest przewidzieć przebieg kariery oceniając poziom tych umiejętności niż badając tylko ogólną abstrakcyjną inteligencję. Oczywiście na każdym stanowisku wymagany jest pewien minimalny poziom inteligencji ogólnej (IQ), ale to tylko warunek wstępny. Poza tym wyniki testów inteligencji ogólnej nie dają odpowiedzi, czy badany umie wykorzystać ją w życiu. Znamy przecież osoby, które mimo wyśmienitych wyników na studiach mają ogromne kłopoty z odniesieniem sukcesu zawodowego. Istnieją rzetelne dane empiryczne świadczące o tym, że inteligencja emocjonalna związana jest z sukcesem wszędzie tam, gdzie ludzie pracują w zespole, dzielą się informacjami i muszą tworzyć klimat sprzyjający współpracy. Dotyczy to zapewne większości przedsiębiorstw. Poziom inteligencji emocjonalnej jest też ważny w kierowaniu ludźmi, może mieć natomiast mniejsze znaczenie w takiej pracy, gdzie kontakty z ludźmi są ograniczone. Menedżerowie, również klienci UniKadru, zdają sobie sprawę, że funkcjonowanie współczesnych firm w coraz większym stopniu zależy od tzw. „czynnika ludzkiego”. Tradycyjne metody kontroli pracowników stają się zawodne. Menedżerowie zaczynają poświęcać więcej uwagi na zrozumienie tego, co dzieje się między nimi a podwładnymi. Jak ujął to pewien teoretyk zarządzania: „umiejętności techniczne i kompetencje decydują o tym, że firma staje się konkurencyjna, ale wybicie się ponad rywali zależy od wzajemnych stosunków między jej pracownikami”. Ważna jest przede wszystkim samoświadomość – wiedza o słabych i mocnych stronach, rozpoznawania własnych emocji i ich skutków. Również niebagatelną rolę odgrywa znajomość zasad wpływania na ludzi z uwzględnieniem, że podwładni różnią się od siebie. Samokontrola, radzenia sobie ze szkodliwymi emocjami, wyczucie, kiedy i wobec kogo być surowym, a kiedy nie podnosić głosu - to wszystko jest bazą do dobrego zarzadzania organizacją. UniKadr proponuje takie szkolenia. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na tzw. coaching psychologiczny – wchodzimy do firm pomagając znaleźć optymalne sposoby rozwiązywania konfliktów czy komunikowania się. Taka wiedza pomaga menedżerom zarządzać innymi, ale i sobą, swoim rozwojem, pozytywnie wpływać na życie zawodowe i osobiste.

Powrót

www.studio-online.plStrony www szczecin