Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Inteligencja emocjonalna

Wywiad dla Głosu Szczecińskiego udzielony przez konsultanta Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

GSz : Modne stało się pojęcie inteligencji emocjonalnej. Co to takiego?

J.C.N.: Według oryginalnej definicji inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętności rozpoznawania, rozumienia emocji oraz skutecznego działania mimo złego nastroju. Można więc mówić o możliwości zarządzania przez człowieka jego emocjami.

GSz : Przy zatrudnianiu pracowników stosuje się coraz częściej testy inteligencji. Czy pracodawcy proszą UniKadr o określenie również inteligencji emocjonalnej pracowników?

J.C.N.: Coraz częściej, choć nie zawsze używają tego pojęcia. Menedżerowie uczestniczący w spotkaniach „Praktycy dla praktyków” organizowanych przez nasze biuro zapytani, czego oczekują od nowych pracowników wymieniali takie cechy, jak umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów, spokojne przyjmowanie krytyki. Rzeczywiście łatwiej jest przewidzieć przebieg kariery oceniając poziom tych umiejętności niż badając tylko ogólną abstrakcyjną inteligencję. Oczywiście na każdym stanowisku wymagany jest pewien minimalny poziom inteligencji ogólnej (IQ), ale to tylko warunek wstępny. Poza tym wyniki testów inteligencji ogólnej nie dają odpowiedzi, czy badany umie wykorzystać ją w życiu. Znamy przecież osoby, które mimo wyśmienitych wyników na studiach mają ogromne kłopoty z odniesieniem sukcesu zawodowego.

G.Sz.: Nasuwa się pytanie o wartość poziomu inteligencji emocjonalnej jako wyznacznika sukcesu na różnych stanowiskach....

J.C.N.: Istnieją rzetelne dane empiryczne świadczące o tym, że inteligencja emocjonalna związana jest z sukcesem wszędzie tam, gdzie ludzie pracują w zespole, dzielą się informacjami i muszą tworzyć klimat sprzyjający współpracy. Dotyczy to zapewne większości przedsiębiorstw. Poziom inteligencji emocjonalnej jest też ważny w kierowaniu ludźmi, może mieć natomiast mniejsze znaczenie w takiej pracy, gdzie kontakty z ludźmi są ograniczone.

G.Sz. : Czy można powiedzieć, że istnieją firmy „inteligentne emocjonalnie”?

J.C.N.: Menedżerowie, również klienci UniKadru, zdają sobie sprawę, że funkcjonowanie współczesnych firm w coraz większym stopniu zależy od tzw. „czynnika ludzkiego”. Tradycyjne metody kontroli pracowników stają się zawodne. Menedżerowie zaczynają poświęcać więcej uwagi na zrozumienie tego, co dzieje się między nimi a podwładnymi. Jak ujął to pewien teoretyk zarządzania: „umiejętności techniczne i kompetencje decydują o tym, że firma staje się konkurencyjna, ale wybicie się ponad rywali zależy od wzajemnych stosunków między jej pracownikami”.

G.Sz.: Czego może nauczyć psycholog menedżera, aby zwiększyć poziom jego inteligencji emocjonalnej?

J.C.N.: Przede wszystkim samoświadomości – wiedzy o jego słabych i mocnych stronach, rozpoznawania własnych emocji i ich skutków. Zasad wpływania na ludzi z uwzględnieniem, że podwładni różnią się od siebie. Samokontroli, radzenia sobie ze szkodliwymi emocjami, wyczucia kiedy i wobec kogo być surowym, a kiedy nie podnosić głosu. UniKadr proponuje takie szkolenia. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na tzw. coaching psychologiczny – wchodzimy do firm pomagając znaleźć optymalne sposoby rozwiązywania konfliktów czy komunikowania się. Taka wiedza pomaga menedżerom zarządzać innymi, ale i sobą, swoim rozwojem, pozytywnie wpływać na życie zawodowe i osobiste.

Powrót

www.studio-online.plStrony www szczecin