Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Gwarancja

Czy mona udzieli „gwarancji” na pracownika?

 Pracodawcy potrzebuj dobrych, rzetelnych pracownikw. Czy s metody, aby takich ludzi wybra? Badania dowodz, e bardzo popularn metod jest szukanie wrd znajomych. Jednak taki sposb doboru ludzi niesie za sob pewne niebezpieczestwa. Moemy zatrudni niewaciwego czowieka, ktrego trudno zwolni, bo mamy zobowizania moralne, bo ten kto jest wujkiem naszego dobrego znajomego, bo ..... Wtpliwoci przy tej okazji jest wiele. Pracodawcy prowadzcy samodzielnie rekrutacj, mog skorzysta z ogosze prasowych. Dobrze zredagowane ogoszenie prasowe, zamieszczone w odpowiednich mediach i we waciwym czasie moe przynie w efekcie cakiem niezy wynik w postaci ciekawych ofert kandydatw. Jednak trzeba bardzo umiejtnie zredagowa tre ogoszenia, aby celnie okreli potrzeby firmy i skierowa ogoszenie do waciwej grupy potencjalnych kandydatw do pracy. Mog w tym pomc biura doradztwa personalnego, ktre umiej wybra odpowiednie noniki, dobra tre oraz proponuj atrakcyjne rabaty na ceny ogosze. Na stanowiska, ktre nie wymagaj wysokich kompetencji, mona rekrutowa uywajc prostych metod. Jednak kada niewaciwie podjta decyzja kadrowa moe kosztowa drogo. Reprezentant handlowy, ktry nie bdzie w sposb rzetelny kreowa wizerunku naszej firmy, pracownik, ktry bdzie markowa prac, bo nie ma odpowiedniej motywacji lub jego aspiracje rozmijaj si z przedzielanymi mu zadaniami, czas, ktry tracimy na adaptacj, na wprowadzanie pracownika do pracy, dobre imi firmy, bo pracownik zwalniany nie bdzie gosi chway firmy, ktra go „skrzywdzia”. S to scenki z ycia wzite. W wyniku niewaciwie przeprowadzonej rekrutacji obie strony s niezadowolone. Pracownik, bo nie ma pracy, bo ponownie musi przej przez jake trudny dla kadego proces weryfikacji, bo znowu czekaj go zmiany, a przecie nie lubimy zmian w naszym yciu. Pracodawca nie ma pracownika, straci bezcenny czas, znowu musi podj trud ponownego szukania. aby zminimalizowa ryzyko popenienia bdu, naley przeprowadzi wstpne analizy. Trzeba bardzo dobrze okreli potrzeby swojej firmy oraz moliwoci. O ile mamy wtpliwoci, czy poradzimy sobie w rekrutacj pracownikw, proponuj nie eksperymentowa. Szkoda czasu. S wyspecjalizowane biura doradztwa personalnego, ktre potrafi przeanalizowa setki yciorysw i wyowi z zalewu ofert te, speniaj nasze oczekiwania. Biura te potrafi rwnie dobra pracownika do istniejcego zespou. Jeli pracodawca udzieli wszelkich niezbdnych informacji potrzebnych do procesu rekrutacji, to moemy by pewni, e kandydaci do pracy bd odpowiada wymaganiom. Mog rni si tylko cechami osobowociowymi. Udzielana gwarancja przez biura jest gwarancj dobrze wykonanej pracy.. Nikt nie lubi powtarza pracy, wic biura doradztwa personalnego dokadaj wszelkich stara, aby wykona zadanie rzetelnie.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin