Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

Wypalenie Zawodowe

Pojcie coraz bardziej powszechne zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach. Moe dotkn tak naprawd kadego z nas. Czym tak waciwie jest i jak si objawia? Jak radzi sobie z wypaleniem, kiedy ju si pojawi? Jak go unikn? Czy zawsze koczy si zmian pracy?Wypalenie Zawodowe ma wiele twarzy, moe zacz si zupenie niewinnie i wtedy atwo pomyli je, z klasycznym przemczeniem. Nie mona bagatelizowa adnych oznak, poniewa stwierdzenie „W weekend odpoczn i zaczn tydzie z now energi”, czasami moe nie wystarczy.

Zacznijmy od tego czym jest wypalenie zawodowe.

Termin ten  po raz pierwszy zosta uyty przez Amerykaskiego psychiatr Herberta Freudenbergera ,okreli go jako spadek poziomu energii jednostki, w wyniku zbyt duej iloci zada stawianych przez rodowisko pracy oraz przecienia problemami. Mona go równie opisa, jako zanik zainteresowania prac, spadek zaangaowania, ogóln niech zarówno do wykonywanych obowizków, jak i do osób ze rodowiska pracy. W dalszej perspektywie wypalenie zawodowe, moe przenika nasz sfer prywatn, wpywajc bezporednio na nasze psychiczne samopoczucie, co odbija si na relacjach w kadej dziedzinie ycia.

Wypalenie zawodowe, jest nie jako jedn z wielu moliwych reakcji stresowych organizmu, dotyczy gównie miejsc pracy, w których jest dua dynamiczno, kontakt z ludmi, oraz zmienno .

Jakie osoby s najbardziej podatne na wypalenie zawodowe? Perfekcjonici. Osoby, które wiele od siebie wymagaj, pracuj ponad siy, nie potrafi oddzieli sfery prywatnej od zawodowej. Osoby, które maj problem z poczuciem równowagi w yciu, z zachowaniem balansu. Staraj si by wszdzie, robi wszystko, by na 101% . Osoby impulsywne, z wygórowanymi ambicjami, zaniedbujce wasne potrzeby.

Jak objawia si wypalenie ?

 •   zmczenie
 •   bóle gowy
 •   problemy ze snem
 •   utrata entuzjazmu
 •   poczucie znudzenia
 •   niecierpliwo i irytacja
 •   obojtno
 •   cynizm
 •   izolowanie si
 •   oskaranie innych za niepowodzenia
 •   absencja w pracy
 •   utrata wiary we wasne moliwoci
 •   postrzeganie ycia jako ponurego i cikiego

W póniejszym stadium mog to by nawet samobójcze myli, oraz niech do wychodzenia na zewntrz, objawy depresyjne. Dlatego tak wane jest, aby nie bagatelizowa adnego sygnau, który daje nam organizm i uwanie siebie obserwowa.

 

Jak sobie wic radzi z wypaleniem, kiedy ju zauwaymy, e nasz stosunek do pracy, która do tej pory sprawiaa nam przyjemno, zmienia si?

1. Nie bójmy si rozmawia o tym co si dzieje, czy to z bliskimi w rodzinie, czy z przyjaciómi. Warto podzieli si swoimi odczuciami

2. Spdzanie wolnego czasu z rodzin, przyjaciómi, na realizacji swoich pasji. Odcicie si od rodowiska stresowego i korzystanie z tego, co sprawia nam przyjemno

3. Aktywno fizyczna – naukowo udowodnione zostao, e aktywno fizyczna, czy to spacery na wieym powietrzu, czy nawet zajcia w domu, sprawiaj, e czujemy si lepiej, wzrastaj endorfiny i skupiamy si na pozytywnych aspektach, nie pograjc si w swoich negatywnych mylach

4. Jeli jest to moliwe, warto zgosi si do specjalisty, zwaszcza kiedy stadium wypalenia wykazuje symptomy depresyjne – coach, który ma dowiadczenie w pracy z wypaleniem, lub terapeuta. Warto rozmawia z osobami, które ju zetkny si z wypaleniem i wiedz jak sobie z nim radzi

5. Rozmowa z pracodawc. Niestety, wielu myli, e wypalenie zawodowe to problem jednostki. Bd! To równie problem organizacji. Dlatego nie bójmy si mówi, nie bójmy si rozmawia.

6. W ostatecznoci zmiana rodowiska pracy / firmy

 

Jak nie dopuci do wypalenia ?

Pamitajmy, balans w naszym yciu jest bardzo istotny. Dlatego warto powica czas na poznawanie siebie, tego co sprawia, e czujemy si dobrze, wzrastanie w wielu paszczyznach naszego ycia, kady ich wymiar wpywa na caoksztat naszego samopoczucia. Sfera emocji, fizyczna, duchowa, poczucie sensu – balans / równowaga. Kiedy, która ze sfer jest zaniedbywana, zapomniana, wypierana, na rzecz perfekcji, parcia do przodu, pdu za karier, pienidzmi, to prdzej czy póniej nasz organizm upomni si o uwag.

Pamitajcie ! Nie musicie by perfekcyjni , danie sobie przyzwolenia na odpuszczenie pewnych rzeczy, moe skutkowa tym, e odkryjecie przyjemno z Waszej pracy na nowo !

 

ycie to w 10% to, co mi si przydarza,

a w 90% to, jak na to reaguj”

John MaxwellPowrt

www.studio-online.plStrony www szczecin