Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

 PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY 
Awansowanie i planowanie ścieżek kariery pracowników sprzyjają rozwojowi organizacji. Firma, która kreuje kariery, przyciąga do siebie młodych, zdolnych i silnie zmotywowanych specjalistów, pobudza ich chęć dalszego doskonalenia zawodowego. Dzięki temu potencjał ludzki może stanowić o jej konkurencyjności.


 Opinie z poprzedniego miejsca pracy 
Wywiad przeprowadzony dla Głosu Szczecińskiego z konsultantem Biura Doradztwa Personalnego UniKadr


 Gwarancja 

Czy można udzielić „gwarancji” na pracownika?

Wywiad dla Głosu Szczecińskiego Inteligencja emocjonalna 
Wywiad dla Głosu Szczecińskiego udzielony przez konsultanta Biura Doradztwa Personalnego UniKadr


 Jak zwalniać i być zwalnianym? 
Wywiad przeprowadzony dla Głosu Szczecińskiego z konsultantem UniKadr s.c.


 Jak kontaktować się z biura doradztwa personalnego 

czyli jak zwiększyć szanse na znalezienie pracy 

Większość z nas, przynajmniej raz w ciągu kilku ostatnich lat, stanęła przed tym zadaniem. A jeśli nawet jesteśmy szczęśliwcami, których ten problem nie dotyczył, mamy świadomość, że w każdej chwili w takiej sytuacji możemy się znaleźć. Poszukiwany-poszukiwana na Pomorzu Zachodnim 

– okiem konsultanta

Przyczyn, dla których pracodawcy korzystają z usług firm zajmujących się rekrutacją i doborem kadr jest wiele. U podstaw każdej z nich leży potrzeba znalezienia tego, co w firmie najważniejsze, co potrafi tak znakomicie odróżnić kilka firm sprzedających bądź wytwarzających bądź wytwarzających te same produkty i zadecydować o powodzeniu jednej, a porażce drugiej. Przedsiębiorstwa i duże, i małe, potrzebują właściwych ludzi. Szkoleniowe bomby 
Pracownicy chcą, aby to, co im się proponuje w ramach szkolenia można było szybko wykorzystać na co dzień...


 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO SYSTEM 
Wydaje się, że okres czystej mody na szkolenia powoli przemija i coraz częściej ludzie odpowiedzialni za systemy szkoleń w firmach, będą zmuszeni zadawać sobie poniższe pytania. Co zrobić, aby przeprowadzane w firmie szkolenia nie były traktowane wyłącznie jako wydatek, lecz opłacalna i przynoszącą w określonym czasie inwestycja? Jak maksymalizować wymierne efekty działań szkoleniowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z nimi związanych?


 Pracodawca na sprzedaż 
Pracodawca poszukujący pracowników sprzedając swój produkt czyli ofertę pracy, sprzedaje jednocześnie siebie.


 WAŻNY JEST POTENCJAŁ 
W sytuacji rozwoju firmy, ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i konkurencyjnych dla pracodawcy ważne są nie tylko aktualne kompetencje pracownika, ale i potencjalne, możliwe do wykształcenia poprzez, zintegrowany z planami strategicznymi firmy, system szkoleń.


 Modne słowo: kreatywność 
Wywiad udzielony dla Głosu Szczecińskiego przez konsultanta Biura Doradztwa Personalnego UniKadr.www.studio-online.plStrony www szczecin