Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Aktualności

 Kwiecień 2021 Oferty Pracy 

Sprawdź aktualne ofert pracy 

 

 Office Manager (Szczecin)

Specjalista ds. księgowości (okolice Goleniowa) 

Pracownik myjni- Car Detailer (Szczecin) 

Specjalista ds. e-commerce (Szczecin) 

Inżynier budowy ds. przetargów (Szwecja) 

Główny księgowy/Główna księgowa (Szczecin) 

Specjalista ds. rozliczeń ( okolice Goleniowa) 

Asystentka biura (Szczecin) 

Project Manager - branża finansowa (Szczecin)

Specjalista w dziale sprzedaży - branża poligraficzna (Szczecin)

Koordynator ds. budowania sieci sprzedaży – New Business Development (Szczecin)

Koordynator ds. budowy sieci sprzedaży (Niemcy Północne, Belgia, Holandia)

Przedstawiciel handlowy – vanseller (chemia samochodowa) (województwo pomorskie)

Przedstawiciel handlowy - branża FMCG (Niemcy Północne)

Doradca Techniczno-Handlowy w sektorze HVAC/budowlanym (województwo wielkopolskie) 

Doradca Techniczno-Handlowy w sektorze HVAC/budowlanym (Trójmiasto) 

Malarz przemysłowy (okolice Szczecina) 

 Inżynier/majster budowy – budownictwo przemysłowe i kubaturowe (Dania)

Konstruktor Robotyk – dział R&D (okolice Szczecina)

 

 Jeśli chcesz poznać możliwości rynku pracy,

aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeśli jesteś zainteresowany konkretną ofertą pracy, 

wyślij dokumenty aplikacyjne na adres wskazany w ofercie pracy. 

 

Ze względu na pandemię rekrutacje prowadzone są zdalnie.

Zalecamy kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

Biuro UniKadr mieści się przy ul. K. Kolumba 86-89 w Szczecinie

(nad Odrą vis a vis kładki na Dworcu PKP).

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73

lub mailowy biuro@unikadr.pl

  Wielkanoc 2021 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 

życzy zespół konsultantów

UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego 

 

  Targi Pracy 20220 

 Targi Pracy - Pażdziernik 2020 

Niestety, w 2020 roku nie było możliwości spotkać się z Państwem na Targach Pracy.

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość.

Informacje są dostępne on-line, na Facebooku i Instagramie oraz

na www.targipracy.szczecin.pl

  

Jeśli chcesz poznać możliwości rynku pracy, aplikuj do Bazy Kandydatów.

 Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy, 

na adres wskazany w ofercie pracwyślij dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny i CV z PODPISANĄ klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji

zgodnie z RODO 2016/679 z 27. kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 10. maja 2018 r. (Dz.U. z 24. maja 2018 r. poz. 1000)."  Podpis (imię i nazwisko

 lub skontaktuj się z nami: 

tel: +48 488 23 27

kom: +48 575 71 73 73 
e-mail: biuro@unikadr.pl 

Agencja Pracy UniKadr zaprasza do współpracy Klientów i Kadydatów.

Więcej informacji w ogłoszeniach i ofertach pracy. 

Agencja Pracy UniKadr mieści się w Szczecinie przy ul. Kolumba 86-89,
(vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą) wejście B, pokój 110.
  Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30- 16.30.
  Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzibą w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usługa doradcza oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania określonego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustalić, wykonać lub obronić powstałe w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze działania obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie w celu wstępnej selekcji lub dopasowania treści informacji do Twoich preferencji. W przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od początku do końca. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań.

5. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Twoja oferta nie zostanie wzięta pod uwagę przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszewska z siedzibą w Szczecinie 70-035, ul. Kolumba 86-89, tel. +48 91 488 23 27, mail: biuro@unikadr.pl (zwany dalej: UniKadr).

2. UniKadr przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym i/lub w innych dostarczonych dokumentach w celu realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych prowadzonych przez UniKadr. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz.1000), art. 22 §1 kodeksu pracy oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz Klientów UniKadr, dla których realizowany jest proces rekrutacyjny i/lub usługa doradcza oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania określonego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i/lub doradczych prowadzonych przez UniKadr (do 5 lat od momentu pozyskania Twoich danych osobowych) oraz przez czas, aby ewentualnie ustalić, wykonać lub obronić powstałe w tym zakresie roszczenia prawne.

4. Wszystkie nasze działania obejmują podejmowanie decyzji przez ludzi, aczkolwiek Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie w celu wstępnej selekcji lub dopasowania treści informacji do Twoich preferencji. W przyszłości możemy korzystać z w pełni zautomatyzowanych technologii w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji od początku do końca. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych lub wszystkich tych działań.

5. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym przez UniKadr Inspektorem Ochrony Danych poprzez mail: iod@unikadr.pl

6. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: iod@unikadr.pl

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Twoja oferta nie zostanie wzięta pod uwagę przy realizacji procesów rekrutacyjnych i/lub usług doradczych realizowanych przez UniKadr.

Administrator Danych Osobowych
UniKadr s.c. Nowe szkolenia w 2021 roku roku 

Nowe szkolenia w 2021 roku!

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkoleń* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla początkujących oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usług transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a także realizacji usług w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym również aspekty dotyczące świadczenia usług cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie również Islandia oraz Finlandia) - możliwości i zasady współpracy handlowej, zasady realizacji usług przez polskie firmy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branżowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 91 488 23 27575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *możliwość uzyskania dofinansowania poprzez Bazę Usług Rozwojowych dla MŚP w wysokości 50%-80% Doradztwo w Karierze dla osób, które chcą jeszcze lepiej odnaleźć się na rynku pracy 
  • Czy chciałbyś przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Chcesz wyróżnić swoje CV spośród innych?
  • Przygotowujesz się do assessment center?
  • Jesteś menedżerem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonować w nowej rzeczywistości?

Współpraca z konsultantami-praktykami jest pomocna w: określaniu możliwości zawodowych, zaplanowaniu ścieżki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujących stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjątkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekście rynku pracy.

Zapraszamy na Doradztwo w Karierze - szczegóły, termin i cenę możesz ustalić w sekretariacie biura UniKadr.

Zespół Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieści się przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie (vis a vis kładki na Dworcu PKP, nad Odrą)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 16.00

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73 lub mailowy biuro@unikadr.pl

  Profesjonalny HR Biznes Partner 

Szanowni Państwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

Zakończony został projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespół pracowników Unikadr wziął udział w szkoleniach, które trwały 300 godzin, i obejmowały następującą tematykę:

  • Business English
  • Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
  • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomyślnie egzaminy kończące każdy z cyklów szkoleń i uzyskali międzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczyniła się  do podniesienia kwalifikacji i umiejętności pracowników firmy UniKadr, co przekłada się na jeszcze bardziej kompleksową i profesjonalną obsługę Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
www.studio-online.plStrony www szczecin