Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Aktualności

Profesjonalny HR Biznes Partner

Szanowni Pastwo!

 

CROSSTOWN_UNIKADR_0.5.png

Zakoczony zosta projekt "Profesjonalny HR Biznes Partner", realizowany przez UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego Consulting s.c. W ramach projektu zespó pracowników Unikadr wzi udzia w szkoleniach, które trway 300 godzin, i obejmoway nastpujc tematyk:

  • Business English
  • Zarzdzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation I Practitioner
  • Certyfikowane szkolenia HR - Certified HR Business Partner oraz Certified Compensation and Benefits Professional

Konsultanci UniKadr s.c. zdali pomylnie egzaminy koczce kady z cyklów szkole i uzyskali midzynarodowe certyfikaty HR Businesss Partner (HRBP). Realizacja projektu przyczynia si  do podniesienia kwalifikacji i umiejtnoci pracowników firmy UniKadr, co przekada si na jeszcze bardziej kompleksow i profesjonaln obsug Klientów w zakresie doradztwa HR.

Projekt by wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego – Program Operacyjny Kapita Ludzki.

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin