Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Aktualności

Doradztwo w Karierze dla osb, ktre chc jeszcze lepiej odnale si na rynku pracy

  • Czy chciaby przygotowa si do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Chcesz wyróni swoje CV sporód innych?
  • Przygotowujesz si do assessment center?
  • Jeste menederem? Chcesz jeszcze lepiej funkcjonowa w nowej rzeczywistoci?

Wspópraca z konsultantami-praktykami jest pomocna w: okrelaniu moliwoci zawodowych, zaplanowaniu cieki rozwoju, poznaniu realiów rynkowych w odniesieniu do interesujcych stanowisk i zawodów, w zredagowaniu CV i wyjtkowego listu motywacyjnego, przygotowaniu do rekrutacji, obektywnym spojrzeniu na siebie w kontekcie rynku pracy.

Zapraszamy na Doradztwo w Karierze - szczegóy, termin i cen moesz ustali w sekretariacie biura UniKadr.

Zespó Konsultantów Biura Doradztwa Personalnego UniKadr

Biuro UniKadr mieci si przy ul. Kolumba 86-89 w Szczecinie (vis a vis kadki na Dworcu PKP, nad Odr)

Biuro UniKadr czynne jest od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00- 16.00

Kontakt telefoniczny: nr +48 91 488 23 27, 575 71 73 73 lub mailowy biuro@unikadr.pl

 

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin