Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Aktualności

Nowe szkolenia w 2023 roku roku

Nowe szkolenia w 2023 roku

Z nowym rokiem UniKadr rozszerza zakres tematyki szkole* o obszar prawny:

1) Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku - procedury legalnego zatrudnienia oraz aspekty rozlicze podatkowych i ubezpieczenia spoecznego cudzoziemców. Szkolenie jest realizowane w dróch wersjach: dla pocztkujcych oraz dla zaawansowanych.

2) Zasady ogólne realizacji usug transgranicznych w krajach UE oraz EOG, a take realizacji usug w Polsce przez zagraniczne podmioty oraz delegowanie pracowników - aspekty prawne oraz podatkowo-ubezpieczeniowe, w tym równie aspekty dotyczce wiadczenia usug cudzoziemcami na rynkach krajów UE oraz EOG.

3) Rynek niemiecki, austriacki oraz szwajcarski - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy w poszczególnych sektorach gospodarki, problematyka delegowania pracowników.

4) Rynek krajów skandynawskich (Szwecja, Dania, Norwegia - opcjonalnie równie Islandia oraz Finlandia) - moliwoci i zasady wspópracy handlowej, zasady realizacji usug przez polskie firmy z uwzgldnieniem specyfiki poszczególnych sektorów branowych, problematyka delegowania pracowników.

Zakres, program oraz czas trwania szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 91 488 23 27575 717 373 lub biuro@unikadr.pl

 *moliwo uzyskania dofinansowania poprzez Baz Usug Rozwojowych dla MP w wysokoci 50%-80%

Powrt

www.studio-online.plStrony www szczecin