Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj si!

Prosz wybra test
DOWIEDZ SI JAK ROL PENISZ W ZESPOLE

Nowy zabawa psychologiczna na naszej stronie internetowej pozwoli wam na zdobycie nowych informacji o sobie. Tym razem moecie dowiedzie si jakie role przyjmujecie najczciej w kontakcie z ludmi. Dotyczy to zarwno sytuacji, gdy jestecie w pracy, w domu czy podczas spotka ze znajomymi. Dowiesz si take co lubi, a czego nie lubi osoby, ktre prezentuj inny typ zachowa i preferencji. W tabeli znajduj si rnego rodzaju okrelenia, ktre dotycz Twojej osobowoci i Twoich zachowa. Jedne z nich bd blisze Twojej osobie, inne nie bd pasoway do Twojej osobowoci. W kadym wersie przyporzdkuj okreleniom punkty od 1 do 4, biorc pod uwag, e 4 jest najbardziej bliskim Ci okreleniem, 1 natomiast najmniej pasujcym do Ciebie i Twoich zachowa.
Np. w wersie pierwszym: lubi konkurowa 4, jest zorganizowany 1, jest spontaniczny 3, jest cierpliwy 2.

Test
Lubi konkurowa Zorganizo-
wany
Sponta-
niczny
Cierpliwy
Lubi panowa nad sytuacj Lubi pracowa samotnie Lubi pracowa z innymi Zwolennik pracy zespoowej
Przywdca Kieruje si wytycznymi Lubiany Mediator
Szybko podejmuje decyzje Ostrony Ma si przekony-
wania
Wraliwy na innych
Lubi wyzwania Rozwany Lubi zmiany Nie lubi gwatownych zmian
Kieruje biegiem wydarze Kompetentny Ukierunko-
wany na wspprac
Ugodowy
Niezaleny Powany Lubi towarzystwo Ma bliskich przyjaci
Doprowadza do realizacji celw Rzadko popenia bdy Impulsywny Unika konfliktw
Autorytatywny Logiczny Twrczy Wyrozumiay
Bezporedni Analityczny Otwarty Potrafi sucha
Rozwizuje problemy Myli obiektywnie Ma intuicj Dyploma-
tyczny
Niecierpliwy Dokadny Entuzja-
styczny
Lojalny
Przyjmuje odpowiedzialno Sumienny Wylewny Zrwnowa-
ony
www.studio-online.plStrony www szczecin