Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj się!

Proszę wybrać test
DOWIEDZ SIĘ JAKĄ ROLĘ PEŁNISZ W ZESPOLE

Nowy zabawa psychologiczna na naszej stronie internetowej pozwoli wam na zdobycie nowych informacji o sobie. Tym razem możecie dowiedzieć się jakie role przyjmujecie najczęściej w kontakcie z ludźmi. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy jesteście w pracy, w domu czy podczas spotkań ze znajomymi. Dowiesz się także co lubią, a czego nie lubią osoby, które prezentują inny typ zachowań i preferencji. W tabeli znajdują się różnego rodzaju określenia, które dotyczą Twojej osobowości i Twoich zachowań. Jedne z nich będą bliższe Twojej osobie, inne nie będą pasowały do Twojej osobowości. W każdym wersie przyporządkuj określeniom punkty od 1 do 4, biorąc pod uwagę, że 4 jest najbardziej bliskim Ci określeniem, 1 natomiast najmniej pasującym do Ciebie i Twoich zachowań.
Np. w wersie pierwszym: lubi konkurować 4, jest zorganizowany 1, jest spontaniczny 3, jest cierpliwy 2.

Test
Lubi konkurować Zorganizo-
wany
Sponta-
niczny
Cierpliwy
Lubi panować nad sytuacją Lubi pracować samotnie Lubi pracować z innymi Zwolennik pracy zespołowej
Przywódca Kieruje się wytycznymi Lubiany Mediator
Szybko podejmuje decyzje Ostrożny Ma siłę przekony-
wania
Wrażliwy na innych
Lubi wyzwania Rozważny Lubi zmiany Nie lubi gwałtownych zmian
Kieruje biegiem wydarzeń Kompetentny Ukierunko-
wany na współpracę
Ugodowy
Niezależny Poważny Lubi towarzystwo Ma bliskich przyjaciół
Doprowadza do realizacji celów Rzadko popełnia błędy Impulsywny Unika konfliktów
Autorytatywny Logiczny Twórczy Wyrozumiały
Bezpośredni Analityczny Otwarty Potrafi słuchać
Rozwiązuje problemy Myśli obiektywnie Ma intuicję Dyploma-
tyczny
Niecierpliwy Dokładny Entuzja-
styczny
Lojalny
Przyjmuje odpowiedzialność Sumienny Wylewny Zrównowa-
żony
www.studio-online.plStrony www szczecin