Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj si!

Prosz wybra test

Kreator celw bd SMART !

Planowanie to umiejtno wykorzystania zdobytej wiedzy i dowiadczenia w celu dokonania wyboru co do dalszej drogi yciowej, a nastpnie podjcie decyzji, co do ostatecznego celu dziaania.

Realizacja celw i zada to proces czsto trudny i dugotrway. Nie kady potrafi zaplanowa krok po kroku osignicie sukcesu jakim jest urzeczywistnienie swoich potrzeb. Jest to umiejtno, ktrej mona si nauczy za pomoc odpowiednich technik. Chcemy zaprezentowa jedn z najskuteczniejszych - technik S.M.A.R.T.

Aby osign cel naley wiedzie przede wszystkim do czego dymy i dlaczego oraz jak chcemy to zrealizowa. Wielu ludzi ma marzenia, ale nie wszyscy ktrzy marz wiedz jak te marzenia urzeczywistni. Prawdziw sztuk jest umie zamieni marzenia na cele, a cele na fakty dokonane. Rwnie prawdziw sztuk jest skonstruowanie planu dziaania realizacji celu. Dobrze skonstruowany plan dziaania uatwia pokonywanie przeszkd, pozwala okreli jak wiele ju osignlimy, zmusza do konsekwencji i wytrwania w deniu.

Ten kreator pomoe Ci wyznaczy cel w taki sposb, aby zwikszy prawdopodobiestwo, e go osigniesz.

Skorzystaj z niego, a nastpnie zapisz i wydrukuj swj opis celu.

Sugestia: moesz go powiesi w widocznym dla siebie miejscu - pomoe ci to w konsekwentnym dziaaniu.

S.M.A.R.T. to skrt od pierwszych liter sw z jzyka angielskiego. Drugim ukrytym znaczeniem jest te samo sowo smart - z ang. mdry, bystry. Poniej rozwinicie i znaczenie pierwszych liter:

Specific - szczegowy
Measurable - mierzalny
Achievable - akceptowalny
Relevant - realny
Timed - terminowy

Specific - szczegowy Najwaniejsz cech dobrego planu jest jego precyzja. Dokadnie nazwij swj cel - bdziesz mia due szanse go osign jeeli bdzie szczegowo okrelony, ni gdyby by tylko oglnie zarysowany. Np. chc odoy 10 000z zamiast chc odoy troch pienidzy, chc schudn 3kg zamiast chc troch schudn itp.

Measurable - mierzalny Twj cel powinien by obiektywnie mierzalny - tak, eby jego osignicie mona byo potraktowa jako fakt, i eby mona byo stwierdzi jego wykonanie. Jeli chodzi o odoone zotwki czy stracone kilogramy osignicie celu wydaje si atwo mierzalne, natomiast w przypadku gdy cel dotyczy np. awansu na jakie stanowisko, obiektywne bdzie dostanie nowej umowy z nowym stanowiskiem pracy.

Achievable - akceptowalny Twj cel powinien mie dla Ciebie znaczenie, powiniene go akceptowa Jeli nie bdzie wyzwaniem, nie bdziesz mia motywacji do jego osignicia, a cel wyda Ci si zbdny. Dobrze jeli jego realizacja zmieni co na korzy w Twoim yciu, pracy, a moe w caej rodzinie albo firmie?

Relevant - realny Twj cel powinien by wykonalny, tzn. moliwy do realizacji w okrelonym czasie. Nie moesz planowa, e zostaniesz prezesem spki w jeden dzie, albo e schudniesz 5kg w tydzie. Zastanw si czy Twj cel jest realny!

Timed - terminowy Twj cel powinien mie okrelony czas realizacji. W celu uatwienia osignicia celu moesz okreli szczegowe kroki jego realizacji, i sprawdza czy robisz to w wyznaczonym przez siebie terminie.


A teraz wykreuj sam swj cel wypeniajc pola poniej:

JA (imi):


Mj cel:


Chc osign (okrel precyzyjnie):


W realizacji mojego planu moe mi pomc (dziaanie, osoba, itp.):


Dlaczego chc to osign:


Czy mj cel jest mierzalny?


Jak mog go zmierzy, okreli jego wykonanie?


Czy mj cel jest osigalny?


W jaki sposb mog go urzeczywistni?


Jakie znaczenie ma dla mnie osignicie celu?


Co zmieni na lepsze?


Cel zaczynam realizowa dnia:


KROKI:
1.

2.

3.

4.

Zrealizuj swj cel do dnia:


Po czym poznam e osignem swj cel:www.studio-online.plStrony www szczecin