Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj się!

Proszę wybrać test

Kreator celów bądź SMART !

Planowanie to umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia w celu dokonania wyboru co do dalszej drogi życiowej, a następnie podjęcie decyzji, co do ostatecznego celu działania.

Realizacja celów i zadań to proces często trudny i długotrwały. Nie każdy potrafi zaplanować krok po kroku osiągnięcie sukcesu jakim jest urzeczywistnienie swoich potrzeb. Jest to umiejętność, której można się nauczyć za pomocą odpowiednich technik. Chcemy zaprezentować jedną z najskuteczniejszych - technikę S.M.A.R.T.

Aby osiągnąć cel należy wiedzieć przede wszystkim do czego dążymy i dlaczego oraz jak chcemy to zrealizować. Wielu ludzi ma marzenia, ale nie wszyscy którzy marzą wiedzą jak te marzenia urzeczywistnić. Prawdziwą sztuką jest umieć zamienić marzenia na cele, a cele na fakty dokonane. Również prawdziwą sztuką jest skonstruowanie planu działania realizacji celu. Dobrze skonstruowany plan działania ułatwia pokonywanie przeszkód, pozwala określić jak wiele już osiągnęliśmy, zmusza do konsekwencji i wytrwania w dążeniu.

Ten kreator pomoże Ci wyznaczyć cel w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że go osiągniesz.

Skorzystaj z niego, a następnie zapisz i wydrukuj swój opis celu.

Sugestia: możesz go powiesić w widocznym dla siebie miejscu - pomoże ci to w konsekwentnym działaniu.

S.M.A.R.T. to skrót od pierwszych liter słów z języka angielskiego. Drugim ukrytym znaczeniem jest też samo słowo smart - z ang. mądry, bystry. Poniżej rozwinięcie i znaczenie pierwszych liter:

Specific - szczegółowy
Measurable - mierzalny
Achievable - akceptowalny
Relevant - realny
Timed - terminowy

Specific - szczegółowy Najważniejszą cechą dobrego planu jest jego precyzja. Dokładnie nazwij swój cel - będziesz miał duże szanse go osiągnąć jeżeli będzie szczegółowo określony, niż gdyby był tylko ogólnie zarysowany. Np. chcę odłożyć 10 000zł zamiast chcę odłożyć trochę pieniędzy, chcę schudnąć 3kg zamiast chcę trochę schudnąć itp.

Measurable - mierzalny Twój cel powinien być obiektywnie mierzalny - tak, żeby jego osiągnięcie można było potraktować jako fakt, i żeby można było stwierdzić jego wykonanie. Jeśli chodzi o odłożone złotówki czy stracone kilogramy osiągnięcie celu wydaje się łatwo mierzalne, natomiast w przypadku gdy cel dotyczy np. awansu na jakieś stanowisko, obiektywne będzie dostanie nowej umowy z nowym stanowiskiem pracy.

Achievable - akceptowalny Twój cel powinien mieć dla Ciebie znaczenie, powinieneś go akceptować Jeśli nie będzie wyzwaniem, nie będziesz miał motywacji do jego osiągnięcia, a cel wyda Ci się zbędny. Dobrze jeśli jego realizacja zmieni coś na korzyść w Twoim życiu, pracy, a może w całej rodzinie albo firmie?

Relevant - realny Twój cel powinien być wykonalny, tzn. możliwy do realizacji w określonym czasie. Nie możesz planować, że zostaniesz prezesem spółki w jeden dzień, albo że schudniesz 5kg w tydzień. Zastanów się czy Twój cel jest realny!

Timed - terminowy Twój cel powinien mieć określony czas realizacji. W celu ułatwienia osiągnięcia celu możesz określić szczegółowe kroki jego realizacji, i sprawdzać czy robisz to w wyznaczonym przez siebie terminie.


A teraz wykreuj sam swój cel wypełniając pola poniżej:

JA (imię):


Mój cel:


Chcę osiągnąć (określ precyzyjnie):


W realizacji mojego planu może mi pomóc (działanie, osoba, itp.):


Dlaczego chcę to osiągnąć:


Czy mój cel jest mierzalny?


Jak mogę go zmierzyć, określić jego wykonanie?


Czy mój cel jest osiągalny?


W jaki sposób mogę go urzeczywistnić?


Jakie znaczenie ma dla mnie osiągnięcie celu?


Co zmieni na lepsze?


Cel zaczynam realizować dnia:


KROKI:
1.

2.

3.

4.

Zrealizuję swój cel do dnia:


Po czym poznam że osiągnąłem swój cel:www.studio-online.plStrony www szczecin