Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
PrzeTESTuj si!

Prosz wybra test
AP ZODZIEI CZASU
Czy czujesz, e czas przelatuje Ci przez palce?
Doba jest za krtka?
Brakuje Ci czasu na wane rzeczy?
A moe brakuje Ci narzdzi do organizacji czasu?
Jeli nie zawsze wszystko tak przebiega, jak tego oczekujemy lub sobie zaplanowalimy, to czsto dzieje si tak, dlatego, e co rusz wystpuj jakie zakcenia. Niektre sami powodujemy, za niektre odpowiedzialne jest nasze otoczenie.
Ponisze pytania maj Ci pomc w zbadaniu wasnej sytuacji w pracy i w zidentyfikowaniu czynnikw zakcajcych.

INSTRUKCJA: Poniej znajduje si lista twierdze. Prosz ustosunkowa si do kadego z nich, zaznaczajc jedn z czterech moliwych odpowiedzi.

1Telefon stale mi przeszkadza, a rozmowy przewanie s zbyt dugie.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
2Przez cige przyjmowanie ludzi z zewntrz lub z firmy czsto nie mog si zaj waciw prac.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
3Rozmowy trwaj na og wiele za dugo i czsto wynik posiedze mnie nie zadowala.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
4Powane tj. czasochonne i w zwizku z tym czsto nieprzyjemne zadania odkadam przewanie na pniej albo mam kopoty z doprowadzeniem ich do koca, bo nie mam do tego gowy.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
5Czsto brak mi jasnych priorytetw i prbuj zaatwi zbyt wiele spraw na raz. Za bardzo koncentruj si na sprawach najwaniejszych.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
6Harmonogramw i terminw dotrzymuj czsto jedynie pod presj czasu, dlatego stale wypada mi co nieprzewidzianego, albo sobie bior za duo na gow.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
7Mam za duo papierw na biurku; za duo czasu powicam na korespondencj i czytanie. Nie mog powiedzie, eby na moim biurku panowa wzorowy porzdek.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
8Komunikacja z innymi czsto pozostawia wiele do yczenia. Spniona wymiana informacji, nieporozumienie, a nawet tarcia, s u mnie na porzdku dziennym.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
9Zlecanie spraw do zaatwienia rzadko mi si naprawd udaje i czsto musz zaatwi sprawy, ktre mg zaatwi kto inny.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
10Z trudem przychodzi mi odmawianie, kiedy inni czego ode mnie chc, a ja waciwie mam wystarczajco duo wasnej pracy.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
11W mojej koncepcji ycia brak waciwie jasno ustalonych celw zarwno osobistych jak i zawodowych, tj. Czsto nie potrafi dopatrzy si sensu w tym, co robi przez cay dzie.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
12Czasem brak mi koniecznej samodyscypliny do zrealizowania zaplanowanych przedsiwzi.prawie zawsze
czsto
czasem
prawie nigdy
Dzikujemy!
www.studio-online.plStrony www szczecin