Dla Pracodawców Dla Kandydatów O Nas Kontakt Oferty Pracy
Artykuły o Nas

 PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY 
Awansowanie i planowanie ścieżek kariery pracowników sprzyjają rozwojowi organizacji. Firma, która kreuje kariery, przyciąga do siebie młodych, zdolnych i silnie zmotywowanych specjalistów, pobudza ich chęć dalszego doskonalenia zawodowego. Dzięki temu potencjał ludzki może stanowić o jej konkurencyjności.


 Opinie z poprzedniego miejsca pracy 
Opinie z poprzedniego miejsca pracy


 Gwarancja 

Czy można udzielić „gwarancji” na pracownika?

  Inteligencja emocjonalna 
Co to jest inteligencja emocjonalna? Czy faktycznie odgrywa ona rolę w zarządzaniu sobą lub organizacją?


 Jak zwalniać i być zwalnianym? 
Sztuka zwalniania


 Jak kontaktować się z biura doradztwa personalnego 

czyli jak zwiększyć szanse na znalezienie pracy 

Większość z nas, przynajmniej raz w ciągu kilku ostatnich lat, stanęła przed tym zadaniem. A jeśli nawet jesteśmy szczęśliwcami, których ten problem nie dotyczył, mamy świadomość, że w każdej chwili w takiej sytuacji możemy się znaleźć. Poszukiwany-poszukiwana na Pomorzu Zachodnim 

– okiem konsultanta

Przyczyn, dla których pracodawcy korzystają z usług firm zajmujących się rekrutacją i doborem kadr jest wiele. U podstaw każdej z nich leży potrzeba znalezienia tego, co w firmie najważniejsze, co potrafi tak znakomicie odróżnić kilka firm sprzedających bądź wytwarzających bądź wytwarzających te same produkty i zadecydować o powodzeniu jednej, a porażce drugiej. Przedsiębiorstwa i duże, i małe, potrzebują właściwych ludzi. Szkoleniowe bomby 
Pracownicy chcą, aby to, co im się proponuje w ramach szkolenia można było szybko wykorzystać na co dzień...


 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW JAKO SYSTEM 
Wydaje się, że okres czystej mody na szkolenia powoli przemija i coraz częściej ludzie odpowiedzialni za systemy szkoleń w firmach, będą zmuszeni zadawać sobie poniższe pytania. Co zrobić, aby przeprowadzane w firmie szkolenia nie były traktowane wyłącznie jako wydatek, lecz opłacalna i przynoszącą w określonym czasie inwestycja? Jak maksymalizować wymierne efekty działań szkoleniowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z nimi związanych?


 Pracodawca na sprzedaż 
Pracodawca poszukujący pracowników sprzedając swój produkt czyli ofertę pracy, sprzedaje jednocześnie siebie.


 WAŻNY JEST POTENCJAŁ 
W sytuacji rozwoju firmy, ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych i konkurencyjnych dla pracodawcy ważne są nie tylko aktualne kompetencje pracownika, ale i potencjalne, możliwe do wykształcenia poprzez, zintegrowany z planami strategicznymi firmy, system szkoleń.


 Modne słowo: kreatywność 
CZy kreatywność jest wkazana w pracy?www.studio-online.plStrony www szczecin